Maximale kilometervergoeding wagen

07.02.2023

De maximale tussenkomst voor verplaatsingen met gemotoriseerd vervoer wordt voortaan per trimester aangepast. Het bedrag dat geldt vanaf 1 januari 2023 bedraagt 0,4259 euro per kilometer. Dat bedrag is nu gepubliceerd en ook opgenomen in de administratieve instructies van de RSZ. 

Trimesteriële aanpassing van het maximale bedrag

We informeerden je eerder al over de wijziging van het maximumbedrag van de kilometervergoeding met gemotoriseerd vervoer. Het gaat hier om het maximale bedrag dat je kunt (geen verplichting) toekennen voor beroepsverplaatsingen en ook voor woon-werkverkeer. Met die nuance dat voor woon-werkverkeer slechts een beperkt bedrag vrijgesteld is voor de inkomstenbelastingen.
Bovendien wijzigt dit niets aan de minimaal verplichte tussenkomst voor woon-werkverkeer, die in een sectorale cao is vastgelegd. Deze informatie vind je hier terug.

Kende je in 2022 een verhoogde kilometervergoeding? Vraag dan voor 31 maart je belastingskrediet aan.  

Om bedrijven aan te moedigen om dit maximale bedrag toe te kennen voor beroepsverplaatsingen met de eigen wagen, voorziet de regering in een fiscale incentive, onder de vorm van een belastingkrediet. Dit belastingkrediet is tijdelijk en geldt voor de periode van 1 maart 2022 tot 31 december 2022 onder de volgende voorwaarden: 

  • het bedrag van de kilometervergoeding mag niet meer bedragen dan het maximaal vrijgestelde bedrag;
  • het gaat om een vergoeding voor dienstverplaatsingen met het eigen voertuig (dus niet woon-werkverkeer);
  • er is sprake van een reële verhoging van de vergoeding voor onbepaalde duur. Een loutere indexering komt niet in aanmerking;
  • de verhoging wordt ingevoerd door een aanpassing van een CAO, het arbeidsreglement of individuele overeenkomst in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2022;
  • de verhoging van de kilometervergoeding mag niet door derden worden betaald.

Het gaat concreet om een belastingkrediet, onder de vorm van een vermindering van het belastbaar inkomen om de gestegen kosten voor de werkgever bij het verhogen van de kilometervergoeding - weliswaar tijdelijk - te compenseren. Indien je als werkgever denkt in aanmerking te komen voor dit belastingkrediet, moet je uiterlijk op 31 maart 2023 een aanvraag hiervoor doen via het elektronisch platform van de FOD Financiën Myminfin.

Je vindt de wet die dit belastingskrediet invoert en het koninklijk besluit met de concrete modaliteiten als bijlage bij dit artikel.

Bijlages: