Milieuforum Vlaamse Ondernemers zet waterkwaliteit centraal

17.11.2023

Op het 8e Milieuforum stelden de Vlaamse Ondernemers hun memorandum voor. Ze riepen daarbij de politiek ook op om werk te maken van het beleid rond waterkwaliteit. Zo niet, dreigt een vergunningenstop zoals bij stikstof.

De Vlaamse Ondernemers zijn een samenwerkingsverband tussen 21 sector- en werkgeversorganisaties, waaronder Voka en Fevia Vlaanderen. Op 9 november organiseerden ze hun 8e Milieuforum, in het Vlaams Parlement.

Dit Milieuforum stond in het teken van de komende verkiezingen. Vanuit kabinet Demir werd teruggeblikt op de afgelopen legislatuur. De Vlaamse Ondernemers stelden hun gezamenlijke Memorandum voor, met 3x3 beleidsvoorstellen rond milieu en omgeving. Tijdens een politiek debat met parlementsleden uit 6 fracties werd verder gediscussieerd over een aantal van die beleidsvoorstellen.

De Vlaamse Ondernemers trokken de aandacht op de problematiek van de waterkwaliteit. Europa legt de lidstaten op om tot een goede toestand van de waterlopen te komen tegen ten laatste 2027. Europese rechtspraak verbiedt bovendien een verdere verslechtering van de kwaliteit van die waterlopen. Het is vandaag echter zo goed als zeker dat Vlaanderen in 2027 niet zal kunnen voldoen aan de Europese normen. Er moet dus hoognodig verder werk gemaakt worden van een gedegen beleid rond waterkwaliteit. Anders dreigt een vergunningenstop en zal waterkwaliteit ons met even grote problemen opzadelen als stikstof. 

De Vlaamse Ondernemers stellen voor om een programmatische aanpak uit te werken rond een verbetering van de waterkwaliteit. Daarbij staat een integrale aanpak centraal en worden reductiedoelstellingen opgesteld per stof, waarbij elke stakeholder zijn steentje bijdraagt. De waterkwaliteit wordt daarbij op de meest kostenefficiënte manier verbeterd. Tegelijkertijd moet Vlaanderen bij de Europese Unie aandringen op een beter, gedifferentieerder kader omtrent oppervlaktewaterkwaliteit.

Fevia heeft ook haar eigen Memorandum voor de komende verkiezingen, bekijk het hier:

Memorandum 2024 | Fevia