Nieuwe Britse handleiding voor de toekomstige export naar het VK

12.09.2023

Met enige vertraging werd recentelijk de finale versie van het Border Target Operating Model gepubliceerd. In deze handleiding worden de toekomstige verplichtingen voor de export van levensmiddelen naar het Verenigd Koninkrijk vastgelegd. Met de publicatie werd ook de tijdlijn voor de toekomstige verplichtingen aangepast. In dit artikel gaan we hier verder op in. 

In ons eerdere artikel bespraken we de draft versie van het Border Target Operating Model (TOM). In dit artikel gaan we in op de finale versie van het TOM. 

Tijdlijn

Zoals reeds gemeld werd door verschillende Britse media worden de toekomstige exportvereisten voor levensmiddelen naar het VK met drie maanden uitgesteld. Volgens de informatie beschikbaar in het TOM zal de volgende tijdlijn gehanteerd worden:

  • 31 januari 2024: Exportcertificaten moeten voorzien worden voor levensmiddelen met een medium risico. Beperkte document controles zullen soms uitgevoerd worden, maar routine controles zullen nog niet van toepassing zijn. 
  • 30 april 2024: Invoer van routine document en risico gebaseerde identiteit en fysieke controles voor levensmiddelen. Alle goederen waarvoor er controles uitgevoerd kunnen worden, mogen het VK enkel binnenkomen via een daartoe bevoegde Border Control Posts (BCPs).
  • 31 oktober 2024: Veiligheidsverklaringen zullen ingevoerd worden. Deze verklaringen hebben geen betrekking op de voedselveiligheidsaspecten, maar op douane activiteiten. 

Voor goederen die het VK binnenkomen via de zogenaamde “West Coast ports” (toegangspoorten voor goederen uit Ierland) wijkt de tijdlijn op bepaalde tijdstippen af. 

Exportcertificaten

Exportcertificaten zullen voor dierlijke en plantaardige levensmiddelen met een medium risico voorzien moeten worden vanaf 31 januari 2024. 

Hoe weet ik of ik een certificaat nodig heb?

Om te bepalen of je een exportcertificaat nodig hebt verwijzen we je naar ons vorige artikel. Het Verenigd Koninkrijk heeft nu de vereenvoudigde exportcertificaten ter beschikking gesteld. Hiervoor verwijzen we je naar de website van het FAVV. We raden aan de informatiebundels goed te bestuderen. 

Voor goederen die niet bestemd zijn voor het VK, maar doorheen het VK getransporteerd worden en/of tijdelijk opgeslagen worden in het VK zijn er specifieke certificaten voorzien. 

Hoe kan ik een certificaat bekomen?

Het FAVV plant vier mogelijke opties om een certificaat af te leveren:

  • Een certificaat op papier (terug te vinden op de FAVV website)
  • Een certificaat via het Europese platform TRACES (een digitale koppeling wordt zo snel mogelijk voorzien)
  • Een certificaat via het Belgische platform BeCERT (een digitale koppeling zal voorzien worden nadat de koppeling met TRACES voltooid is)
  • Een certificaat via een bedrijfseigen platform dat hiervoor geschikt is (enkel voor logistieke partners)

In het TOM wordt aangegeven dat certificaten die digitaal getekend zijn niet afgedrukt zullen moeten worden en niet fysiek meegestuurd moeten worden met de levensmiddelen. Deze certificaten dienen wel toegevoegd te worden aan de pre-notificatie in het IPAFFS. 

Het VK werkt verder aan digitale koppelingen tussen haar Britse platform en de verschillende Europese platforms voor het overmaken van exportcertificaten. Voor plantaardige levensmiddelen wordt er verwacht dat een digitale koppeling met TRACES nog klaar zou geraken in de zomer van 2023. Voor dierlijke levensmiddelen wordt een koppeling van het Britse systeem met TRACES verwacht in 2024. 

Toekomstige controles van levensmiddelen

Vanaf 30 april 2024 zullen er op regelmatige basis fysieke controles uitgevoerd worden voor levensmiddelen afkomstig uit de EU. De controlefrequentie hangt af van het risiconiveau van de levensmiddelen. Voor levensmiddelen met een medium risico zal deze 1 tot 30% van de zendingen bedragen. 

Webinars

Het Verenigd Koninkrijk zal verschillende webinars houden in september over het TOM. Via deze link kan je inschrijven voor deze webinars.