“Nieuwe duurzaamheidsroadmap is een kompas voor onze voedingsbedrijven”

09.12.2021

Fevia lanceerde tijdens haar online jaarvergadering de nieuwe duurzaamheidsroadmap van de Belgische voedingsindustrie. De roadmap vertrekt vanuit de vraag “Wat eten we morgen?” en biedt antwoorden, opgebouwd rond 4 pijlers, 15 thema's en 32 ambities. Met dit kompas wil de sector de komende jaren het voortouw nemen om met consumenten, ketenpartners en andere stakeholders samen te werken aan een duurzaam voedingssysteem.

Ja, de consument wordt gevoeliger voor duurzaamheid

De online duurzaamheidsroadmap op www.watetenwemorgen.be bevat een actieplan waarmee Belgische voedingsbedrijven en hun meer dan 95.000 food heroes de komende jaren liefst 32 concrete ambities willen waarmaken.

“Het vernieuwende aan deze roadmap is niet alleen dat ze vooruit kijkt en een kompas biedt waarmee onze voedingsbedrijven zelf aan de slag kunnen gaan, maar ook dat ze vertrekt van de consument,” zegt Guido Vanherpe, CEO van La Lorraine Bakery Group en voorzitter van het strategisch comité duurzame ontwikkeling bij Fevia. “Het is tenslotte die consument waarvoor wij dagelijks werken”.

Op vraag van Fevia onderzocht Why5 Research hoe Belgische consumenten kijken naar duurzame voeding en wat ze verwachten van voedingsbedrijven. Daaruit blijkt, onder andere, dat prijs en kwaliteit nog steeds ons aankoopgedrag domineert, maar ook dat steeds meer Belgische consumenten gevoeliger worden voor duurzaamheid.

Lees meer over het onderzoek in het interview “Aan tafel met Veerle Hellemans van Why5 Research”.

Een kompas voor voedingsbedrijven

Zowel consumenten als stakeholders hebben duidelijk hoge verwachtingen van de voedingsindustrie. Samen met haar leden ging Fevia midden de coronacrisis aan de slag om een toekomstgerichte strategie op te stellen, met concrete ambities richting 2025 en verder. Uit die oefening kwam een duidelijke visie naar voor: we erkennen als voedingsindustrie onze voortrekkersrol om samen een duurzaam voedingssysteem te creëren, dat leidt tot een gezonder en aangenamer leven voor iedereen. We willen met andere woorden antwoorden bieden op de vraag “Wat eten we morgen?”.

Ann Nachtergaele, Sustainability coordinator bij Fevia, licht de roadmap toe: “De voedingsindustrie investeert al jaren in duurzame oplossingen. Deze roadmap is eigenlijk een kompas waarmee onze voedingsbedrijven, waaronder veel kmo’s, hun eigen duurzaamheidsstrategie kunnen uitwerken, in lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De focus ligt op vier pijlers: het vertrouwen van de consument verdienen, de groene transitie omarmen en versnellen, futureproof loopbanen stimuleren en samen waarde creëren.”

100 voorbeelden

Meer concreet wil de sector onder andere voedselveiligheid blijven versterken, steeds slimmer omgaan met water, energie en verpakkingen, verder inzetten op veilige en motiverende werkplekken, en mee investeren in lokale productieketens. Op www.watetenwemorgen.be vind je per ambitie voorbeelden van initiatieven waarmee bedrijven en sectoren investeren in oplossingen.

Ook tijdens de online Fevia Jaarvergadering toonden verschillende voedingsbedrijven hoe zij in de praktijk antwoorden bieden op de bezorgdheden van consumenten en stakeholders. Herbekijk hieronder een samenvatting van die uitzending en maak meteen ook kennis met Anthony Botelberge, de nieuwe voorzitter van Fevia.

Ontdek de volledige duurzaamheidsroadmap nu op www.watetenwemorgen.be