Nieuwe regels, controles en wat met grensarbeiders?

21.12.2020

Het overlegcomité neemt strengere maatregelen rond terugkeer uit het buitenland. Bovendien komen er strengere controles op de naleving van alle regels, zo ook op de verplichting tot telewerk. Buitenlandse personen moeten vanaf 25 december een negatieve test voorleggen bij aankomst in België. Die verplichting is niet van toepassing op grensarbeiders.

Het Overlegcomité besprak afgelopen vrijdag de situatie in België. Na een belangrijke daling van de voorbije acht weken, is de neergang van de cijfers stilgevallen. Daarom besliste het Overlegcomité dat er geen versoepeling van de geldende maatregelen mogelijk is. Wel komen er bijkomende maatregelen en een strengere controle van de bestaande regels.

Strikte regels voor reizen - niet voor grensarbeiders

Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact. Vanaf 25 december gelden dan ook strengere reisregels.

Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd. 

Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden wèl de quarantaine  respecteren.  

Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25/12 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.

Ben je een bedrijf uit de vleessector? Dan moet je actief en vooraf aan de werkzaamheden controleren dat de buitenlandse werknemer of zelfstandige die bij jou komt werken beschikt over een negatief testresultaat van een test van maximaal 48 uur voor aankomst in België. Je voegt dit negatieve testresultaat toe aan het register.  Bij gebrek aan een negatief testresultaat kan deze werknemer of zelfstandige niet tewerkgesteld worden en moet hij in quarantaine tot een negatief testresultaat kan meegedeeld worden.

Daarnaast komt er ook een versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België. Ook de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.

Tot slot verduidelijkte premier De Croo dat deze verstrengde regels niet van toepassing zijn op grensarbeiders.
De regels gelden namelijk voor werknemers die minstens 48 uur in het buitenland verblijven alsook minstens 48 uur in België verblijven. Grensarbeiders voldoen niet aan beide voorwaarden. Voor hen geldt dus geen verplichting tot invullen van de PLF, geen quarantaineverplichting en ook geen verplichting tot het voorleggen van een negatief testresultaat.

Dat de strengere reisregels niet van toepassing zijn op grensarbeiders blijkt uit het nieuwe Ministerieel Besluit en is ons ook bevestigd door het crisiscentrum. Het crisiscentrum bezorgde ons ook nog antwoorden op bijkomende vragen. Je vindt hier het antwoord op die vragen. 

Fevia is tevreden met deze regels. Oorspronkelijk was er sprake van een algemene quarantaineplicht bij terugkeer en aankomst uit een rode zone. Dat zou een enorme impact hebben op onze sector. We pleitten dan ook vorige week bij verschillende instanties voor een afwijking op de quarantaineregels voor professionele redenen. Met de aangekondigde regeling is die voorzien. 

Versterkte controle verplicht telewerk

Er komt een versterkte controle op telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector. De vakbonden en werkgevers wordt gevraagd om versterkende maatregelen voor te stellen, in het bijzonder om hoogrisicosituaties te vermijden.

De Comités voor Bescherming en Preventie op het Werk zullen mee toezien op het naleven van de sanitaire maatregelen en regels inzake veilige afstand.

Vorige week informeerden we je al over de oproep vanuit de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk alsook over de verstrengde controles. Lees hier ons artikel hierover. 

Verbod op passagiersvervoer van en naar Verenigd Koninkrijk

Tijdens het weekend voerden verschillende Europese landen een tijdelijk verbod van passagiersvervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk in. Dat om de verspreiding van een nieuwe variant van het coronavirus op het Europese vastenland in te dijken. Ook België voert een voorlopig verbod op passagiersvervoer in, dat geldt vanaf 20 december 2020. 

De Franse overheid stelde een inreisverbod vanuit het VK in van 48u vanaf 20 december middernacht. Hierdoor ligt het begeleid transport vanuit Folkstone via de Eurotunnel naar Calais stil. Enkel onbegeleid transport is momenteel mogelijk. De overtocht Calais-Folkstone is wel nog toegelaten, maar door onduidelijkheid of en onder welke voorwaarden de chauffeur kan terugkeren, wordt ook deze transportstroom verstoord.

Dit heeft een grote impact op Belgische voedingsbedrijven. Fevia roept pleit voor een gecoördineerde aanpak op Europees niveau. Je leest hier meer informatie

De geconsolideerde versie van het ministerieel besluit vind je als bijlage.