Onbelast bijverdienen vanaf 15 juli 2018

17.07.2018

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag tot 6.000 euro per kalenderjaar bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven betalen.  

Werknemers die minstens 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden kunnen vanaf 15 juli 2018 tot € 500 per maand en € 6.000 per jaar (ondertussen geïndexeerd tot respectievelijk € 510, 83 en € 6.130) onbelast bijverdienen. Indien deze grens wordt overschreden dan zullen deze inkomsten als beroepsinkomsten beschouwd worden.  

Het moet gaan om het verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. Via de website bijklussen.be kan je nagaan wat als bijklussen wordt beschouwd.  

Wie wil bijklussen, moet zich eveneens aanmelden via deze online-applicatie en zijn prestaties registreren. De online toepassing zal beschikbaar zijn vanaf maandag 8 juli.