Oneerlijke marktpraktijk? Raadpleeg onze nieuwe wegwijzer!

24.05.2022

Wil je weten hoe je jouw voedingsbedrijf kan beschermen tegen oneerlijke marktpraktijken? Wil je op een handige manier up to date blijven van de juridische ontwikkelingen? Dan is Fevia’s nieuwe “wegwijzer eerlijke handelsrelaties” iets voor jou! Deze wegwijzer zet je op weg naar een evenwichtige relatie met jouw partners door op een eenvoudige wijze de juiste informatie en contactpersoon te geven.

De fear factor in de agro-voedingsketen

Verschillende factoren maken voedingsbedrijven erg kwetsbaar voor oneerlijke marktpraktijken. Retailers zijn sterk geconcentreerd en jaarcontracten zorgen voor een asymmetrisch verdeelde onderhandelingsmacht. Hierdoor vormen de retailers als het ware de flessenhals waarlangs voedingsbedrijven moeten om de consument te bereiken. Veel voedingsbedrijven hebben het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt en dat ze afhankelijk zijn van de wil van hun afnemers.

De Europese Commissie erkent dit probleem van fear factor in de agro-voedingssector. Leveranciers zijn afhankelijk van hun afnemers en durven meestal hun contractuele of wettelijke rechten niet in te roepen. Of ze durven geen beroep indienen bij de rechter of bij handhavingsautoriteiten, uit schrik dat ze hun leveringsovereenkomst verliezen.

Samen waarde creëren in een duurzame toeleveringsketen

Bij Fevia vinden we het belangrijk om onze leden te ondersteunen bij het uitoefenen en het promoten van eerlijke handelsrelaties. We informeren onze leden over belangrijke juridische instrumenten die hen meer bescherming en/of onderhandelingsmacht kunnen bieden. Eerlijke handelspraktijken zijn een voorwaarde om kwalitatieve en betaalbare producten op de markt te brengen en om antwoorden te bieden op maatschappelijke uitdagingen.

Daarom lanceren we nu een “wegwijzer eerlijke handelsrelaties”. Die online tool zal in een eerste fase focussen op de nieuwe en sectorspecifieke UTP (unfair trading practices)-wet. Sinds 25 december kunnen de overgrote meerderheid van de bedrijven in de voedselvoorzieningsketen beroep doen op de nieuwe “UTP-wet”. Deze wet verbiedt een hele lijst marktpraktijken die ze als oneerlijk beschouwt, om zo de machtsverhoudingen in de keten terug meer in balans te brengen.

Wat vind je in de wegwijzer eerlijke handelsrelaties?

De wegwijzer eerlijke handelsrelaties geeft je op een eenvoudige manier een overzicht van de inhoud van - in eerste instantie - de nieuwe UTP-wet. De wegwijzer brengt je op de hoogte van de verschillende manieren om een oneerlijke marktpraktijk van een leverancier of afnemer aan te kaarten. De wegwijzer verwijst je door naar de juiste instanties om eventueel verdere stappen te zetten. Wanneer je je een oneerlijke marktpraktijk tegenkomt, dan kan je via de wegwijzer kijken of de UTP-wet deze voorziet. Bijvoorbeeld: ik wil weten of mijn contract een betalingstermijn van 30 dagen of 60 dagen moet voorzien. Vragen over logistieke boetes of prijsheronderhandelingen kunnen niet direct via de UTP-wet aangepakt worden. Daarom breiden we de wegwijzer eerlijke handelsrelaties later verder uit.

Wie heeft toegang tot deze wegwijzer?

De wegwijzer eerlijke handelsrelaties is enkel beschikbaar voor Fevia-leden. De wegwijzer is vanaf vandaag gemakkelijk online te consulteren op onze website: klik hier