Op naar een duurzame chocoladesector met Beyond Chocolate

06.05.2024

Belgische chocolade staat in binnen- en buitenland bekend als een hoogstaand kwaliteitsproduct. Maar naast kwaliteit verwachten consumenten dat cacao en chocolade ook duurzaam zijn. Daarom zette subfederatie Choprabisco, samen met andere stakeholders, in 2018 haar schouders onder het Beyond Chocolate initiatief voor de verduurzaming van de Belgische chocoladesector. Ook Belgische chocolade moet een voortrekkersrol nemen om de waardeketen van cacao te verduurzamen en bijdragen aan een leefbaar inkomen voor de cacaoboeren. Waar staat de sector vandaag met haar engagementen?

© IDH© IDH

Een leefbaar inkomen voor cacaoboeren

De hoofdambitie is om tegen 2030 een leefbaar inkomen te verzekeren voor de meer dan 200.000 cacaoboeren die zorgen voor de cacaoproductie voor de Belgische afzetmarkt. Wanneer boeren een leefbaar inkomen verdienen, worden ook de oorzaken van kinderarbeid en ontbossing aangepakt. Om de stap tussen nu en 2030 te overbruggen, werden tussentijdse doelstellingen vooropgesteld tegen 2025.

Ten eerste moet 100% van de chocolade die geproduceerd en/of verkocht wordt in België voldoen aan één van de certificeringsstandaarden (Fairtrade, Rainforest Alliance of Biologisch) en/of is ze geproduceerd met cacao van bedrijfseigen duurzaamheidsprogramma’s.

Daarnaast mag er geen ontbossing gebeuren bij de cacaoteelt voor de Belgische (en bij uitbreiding Europese) chocoladesector.

Waar staat de sector vandaag?

Uit het Beyond Chocolate Annual Report 2022 blijkt dat de ondertekenaars van Beyond Chocolate waardevolle stappen zetten naar een duurzamere chocoladesector:

  • 90% van alle in België verkochte B2C chocolade voldoet aan een certificeringsstandaard of bedrijfseigen duurzaamheidsprogramma
  • 68% van alle in België geproduceerde B2B chocolade voldoet aan een certificeringsstandaard of bedrijfseigen duurzaamheidsprogramma 
  • 47% van de cacao die gebruikt wordt voor de productie van Belgische chocolade is traceerbaar tot op het niveau van de cacaoboerderij 

Guy Gallet, secretaris-generaal van Choprabisco: “Om de ambitie van 100% in 2025 te halen, moeten we nog een versnelling hoger schakelen en de vraag naar duurzame cacao doen groeien. Beyond Chocolate heeft in dat opzicht een roadmap voorbereid met een stappenplan voor de bedrijven om duurzaamheid op te nemen in hun aankoopbeleid en bevoorradingsketen, om zo het duurzame imago van Belgische chocolade te bewerkstelligen.”

Pilootprojecten en cofinanciering door Belgische overheid

De Belgische FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking maakte in 2019 een financieringsfonds van 2 miljoen euro vrij om investeringen uit de privésector in duurzame cacaoketens van 4 miljoen euro te versterken.  Hiermee werden 8 duurzaamheidsprojecten gefinancierd in Ivoorkust, Ghana en de Democratische Republiek Congo, van Choprabisco-leden: Barry Callebaut, Belvas, Cargill, La Chocolaterie Galler, Mondelez en Puratos.

© IDH© IDH

Zo investeren overheid en bedrijven samen meer dan 6 miljoen euro in projecten voor duurzaamheid in cacao producerende landen. Die steun helpt meer dan 12.000 cacaoboeren naar een leefbaar inkomen. Een nieuwe overheidsondersteuning voor projecten en coördinatie van 1,5 miljoen euro voor de periode 2024-2025 werd bevestigd na een positief evaluatierapport. Daarom lanceerde Beyond Chocolate in maart 2024 een nieuwe oproep voor projectvoorstellen

Samen maken we het verschil voor de cacaoboeren

Momenteel ondertekenen al 26 Fevia- en Choprabiscoleden het Beyond Chocolate Partnership: Barry Callebaut, B-art Chocolates,  Belvas, Cargill, Confiserie Elise, Chocolaterie Carré, Chocolaterie Galler, Chocolaterie Guylian, Chocolaterie Van Hoorebeke, Confiserie Vandenbulcke, Gudrun Chocolates, Jules Destrooper,  Kim’s Chocolates, Klingele Chocolade, Leonidas, Libeert, Manufacture Belge de Chocolats, Mars, Mondelez, Natra, Nestlé, Neuhaus, Ovidias, Puratos, The Belgian Chocolate Group en Valentino.

Beyond Chocolate kan jou als chocolatier of chocoladebedrijf meer uitleg geven hoe je tewerk gaat om onze wereldberoemde Belgische chocolade duurzaam te maken. Waarom ook jij niet? Klik hier voor meer info of neem contact op met Charles Snoeck (snoeck@idhtrade.org) of Marloes Humbeeck (humbeeck@idhtrade.org).