Opportuniteiten van de Vlaamse eiwitstrategie

23.02.2021

Minister Hilde Crevits lanceert vandaag, op 23 februari, de Vlaamse Eiwitstrategie. De missie? Vlaanderen tegen 2030 voorzien van duurzame, diverse en toekomstgerichte eiwitten, waar ook dierlijke, plantaardige en andere nieuwe eiwitten hun plaats hebben. Fevia Vlaanderen was betrokken bij het overleg rond deze eiwitstrategie.   

Waarom een Vlaamse eiwitstrategie?

Met de Vlaamse eiwitstrategie wil de Vlaamse overheid tegen 2030 onze eiwitvoorziening en -consumptie verduurzamen, diverser maken en richten op de toekomst. Bovendien wil de minister met de strategie ook bijdragen aan een grotere zelfvoorziening in eiwitten op Europees niveau.

De eiwitstrategie schuift 6 strategische thema’s en doelstellingen naar voren:

  • Duurzaam diervoeder: verder verduurzamen van eiwitbronnen voor diervoeder
  • Duurzame dierlijke productie: verder verduurzamen van de dierlijke productie
  • Meer plantaardige eiwitten: hogere productie van plantaardige eiwitten
  • Meer nieuwe eiwitten: ontwikkelen van innovatieve eiwitbronnen
  • Meer productdiversiteit: diversiteit in verwerking voor diversiteit in aanbod
  • Duurzame eiwitconsumptie: evenwichtig, gezond, divers, milieuverantwoord en lokaal

Men wil dit bereiken door middel van beleid, onderzoek en innovatie, sensibilisering en mobilisering. Elk van de partners van de strategie zal inzetten op één of meerdere van deze hefbomen om het brede doelpubliek doorheen de agrovoedingsketen te bereiken.

Fevia Vlaanderen was nauw betrokken bij het overleg over de eiwitstrategie, samen met de betrokken beleidsdomeinen, de landbouworganisaties, de kennisinstellingen, Flanders’ FOOD, de milieuorganisaties, … Aandachtspunten voor Fevia Vlaanderen in de strategie waren een plaats voor álle eiwitten in de strategie (dus ook de dierlijke), het belang van afzet van nieuwe plantaardige en andere eiwitten (economische haalbaarheid!) en de mogelijkheid voor de voedingsindustrie om in het kader van deze strategie ook beroep te kunnen doen op (extra) innovatiemiddelen.      

Waarom is Fevia Vlaanderen partner van de Vlaamse eiwitstrategie?

Ook Fevia Vlaanderen is partner van de Vlaamse eiwitstrategie. Deze strategie is immers een opportuniteit voor de voedingssector voor versnelde innovatie rond eiwitten, of het nu gaat om dierlijke, plantaardige of andere, nieuwe eiwitten. Productinnovatie en technologische innovatie zal belangrijk zijn om economische opportuniteiten voor de sector te creëren. Met Flanders’ FOOD hebben we de juiste partner om hier verder werk van te maken! Noteer trouwens dat Flanders’ FOOD recent zelf ook een roadmap eiwittransitie uittekende. Je leest er hier alles over: Kansen en uitdagingen voor een eiwittransitie

De strategie is bovendien ook een kans voor de Vlaamse voedingsbedrijven om met de steun van de Vlaamse overheid in te zetten op verdere verduurzaming en op eiwitdiversificatie.

In het filmpje hieronder leggen Nadia Lapage van Fevia Vlaanderen en Inge Arents van Flanders’ FOOD je uit waarom ze meewerken aan de Vlaamse eiwitstrategie.

Meer info?

Hier vind je: