Oproep aangifte dagen tijdelijke werkloosheid

30.03.2020

De RVA vereenvoudigde recent de aangifte tijdelijke werkloosheid voor werkgevers. Om onrust op het terrein bij de werknemers en ook de vakbonden te vermijden is het van groot belang dat bedrijven, in voorkomend geval samen met hun sociaal secretariaat, het nodige doen zodat dat de uitkeringen zo snel mogelijk kunnen worden betaald.

Daarom roepen we samen met het VBO bedrijven op om de ‘aangifte van sociaal risico’ (in dit geval ASR scenario 5) met de opgegeven dagen van tijdelijke werkloosheid zo snel als mogelijk in te dienen voor zover dit nog niet gebeurd zou zijn. De aangifte gebeurt meestal door uw sociaal secretariaat. Neem met hun contact op om zo nodig het proces te versnellen.

Fevia-lid? Klik hier voor meer informatie over tijdelijke werkloosheid.