Oproep aangifte dagen tijdelijke werkloosheid

24.04.2020

De procedure die je als bedrijf moet volgen voor tijdelijke werkloosheid is sterk vereenvoudigd. Opdat werknemers hun uitkering tijdig krijgen is het wel belangrijk dat je zo snel mogelijk een elektronische aangifte ‘ASR scenario 5’ indient voor de tijdelijk werkloos gestelde werknemers.

Tijdens deze coronaviruscrisis zijn de formaliteiten voor tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd. Een elektronische aangifte ‘ASR scenario 5’ voor de tijdelijk werkloos gestelde werknemers volstaat. Vervolgens moeten de betrokken werknemers nog een aanvraag tot uitkering indienen bij hun vakbond of bij de Hulpkas.

Opdat werknemers tijdig hun uitkering voor tijdelijke werkloosheid krijgen, is het zeer belangrijk dat je als werkgever zo snel mogelijk die elektronische aangifte ‘ASR scenario 5’ indient. Aan de hand van die aangifte bepalen de uitbetalingsinstellingen en de RVA namelijk het bedrag van de uitkering voor de dagen tijdelijke werkloosheid.

Gebeurt de aangifte door het sociaal secretariaat? Contacteer hen dan om zo nodig het proces te versnellen.

Fevia-lid? Klik hier voor meer informatie over tijdelijke werkloosheid.