PepsiCo verdubbelt haar klimaatdoelstellingen

26.01.2021

PepsiCo schakelt een versnelling hoger om te evolueren naar een veerkrachtiger en duurzamer voedingssysteem. Ze streeft ernaar om de absolute broeikasgasemissies tegen 2030 in de hele waardeketen met meer dan 40% te reduceren. Bovendien zegt PepsiCo toe om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn, een decennium eerder dan in het Akkoord van Parijs wordt gevraagd. Ook de Belgische fabrieken van PepsiCo dragen actief bij aan die ambitieuze doelstellingen!

Broeikasgasemissies verminderen

Concreet is PepsiCo van plan om de absolute broeikasgasemissies in haar directe activiteiten met 75% te verminderen en in haar indirecte waardeketen met 40% te verminderen tegen 2030 (referentiejaar 2015). Deze actie resulteert naar verwachting in een vermindering van meer dan 26 miljoen ton broeikasgasemissies of het equivalent van het gebruik van meer dan vijf miljoen auto's gedurende een volledig jaar.

Het tweeledig actieplan

Het actieplan van PepsiCo richt zich enerzijds op mitigatie, door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen om activiteiten en de toeleveringsketen koolstofvrij te maken. Anderzijds richt het zich op veerkracht, door klimaatrisico’s op te nemen in de bedrijfsplannen, waardoor de kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering gereduceerd wordt. In Europa heeft PepsiCo haar totale uitstoot broeikasgassen al met 6% verminderd sinds 2015, in lijn met wereldwijde reducties, en haar nieuwe uitgebreide plan voor emissiereductie zal zich richten op prioriteitsgebieden zoals landbouw, verpakking, distributie en bedrijfsvoering.

Windmolens en 100% gerecycleerd plastiek

De voorbije jaren maakte PepsiCo Benelux al grote stappen richting emissiereductie. Samen met Eneco plaatste ze een windmolen bij haar Tropicana® fabriek in Zeebrugge. De windmolen genereert ongeveer 40% van de elektriciteitsconsumptie van de fabriek, waardoor de CO2-uitstoot jaarlijks met ongeveer 4200 ton wordt gereduceerd.

 

Eind vorig jaar versnelde PepsiCo in België ook de circulariteitsdoelstelling en zal het bedrijf vanaf 2022 100% gerecycleerd PET (rPET) gebruiken in al haar frisdrankflessen. Door gebruik te maken van 100% rPET wordt vanaf 2022 ca. 1.340 ton nieuw plastic en 2.470 ton CO2 bespaard. Gemiddeld zal een overgang van plastic flessen gebaseerd op fossiele brandstoffen naar flessen gebaseerd op rPET de CO2-uitstoot met 40% verminderen.