Quid vereenvoudigd systeem tijdelijke werkloosheid?

02.03.2022

Het vereenvoudigde systeem van tijdelijke werkloosheid loopt in principe op 31 maart af. Fevia benadrukte eerder al het belang om lessen te trekken uit dat systeem om zo het klassieke systeem van tijdelijke werkloosheid te optimaliseren. Met de Russische invasie in Oekraïne pleit Fevia voor een verlenging van het systeem. 

Het vereenvoudigde systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht corona loopt in principe af op 31 maart 2022. De sterke vereenvoudigingen in dat systeem ten opzichte van het klassieke systeem van tijdelijke werkloosheid waren zeer belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers uit onze sector. 

Fevia benadrukte dan ook herhaaldelijk in de afgelopen maanden en weken dat het belangrijk is dat we de lessen van dit vereenvoudigde systeem meenemen in een optimalisatie van het klassieke systeem van tijdelijke werkloosheid. Vorige week vonden hierover een aantal vergaderingen plaats en gaven we onze input mee naar die vergaderingen. 

Sindsdien is de geopolitieke situatie sterk verslechterd. De Russische invasie in Oekraïne heeft ook socio-economische impact op onze bedrijven. Op vlak van werkgelegenheid zien we dat de opschorting en annuleringen van bestellingen door de beperkte export alsook tekort aan grondstoffen door geblokkeerde import de productie in bepaalde bedrijven verminderen. Dat heeft opnieuw tijdelijke werkloosheid tot gevolg. De RVA geeft nu aan dat bedrijven hiervoor ook tijdelijke werkloosheid overmacht kunnen inroepen. 

Gezien die gewijzigde situatie en de onzekerheid dringt Fevia dan ook aan om het vereenvoudigde systeem tijdelijke werkloosheid overmacht te verlengen na 31 maart 2022. Als dat systeem afloopt, pleiten we nogmaals voor een eenvoudige overgang naar het klassieke systeem van tijdelijke werkloosheid en een optimalisatie van de procedures in dat systeem.

Wij houden je op de hoogte via de nieuwsberichten op onze website en onze Weekly. 

Volgens de laatste informatie zou het systeem tijdelijke werkloosheid overmacht corona met een maand verlengd worden. Dit moet nog bevestigd worden. We pleiten alleszins voor een verlenging met minstens een kwartaal. Dat kwartaal geeft RVA bovendien de mogelijkheid om het klassieke systeem tijdelijke werkloosheid effectief te vereenvoudigen.

Meer informatie over de impact van de Russische invasie in Oekraïne op onze sector lees je in dit artikel. Jouw input blijft ook hier belangrijk en kun je mailen naar tvdv@fevia.be en cad@fevia.be.