Samen doorgaan om deze crisis te overwinnen

09.11.2020

Als samenleving staan we vandaag voor een enorme uitdaging. Slagen we erin om het coronavirus klein te krijgen en tegelijk onze welvaart op peil te houden? Midden deze crisis zien we gelukkig hoopvolle signalen: overal staan er helden op die hun verantwoordelijkheid nemen. Zorgverleners die tot het uiterste gaan voor de vele patiënten. Maar ook gewone burgers, die zich rigoureus aan de regels te houden. En laten we ook niet onze vele ondernemers en hun #foodheroes in de agrovoedingsketen vergeten: ook hun veerkracht wordt zwaar op de proef gesteld. We steken hen allemaal dan ook graag een hart onder riem: blijf doorgaan, samen kunnen we gezondheidscurve afvlakken en de economische curve keren!

Steun voor essentiële sector 

In deze omstandigheden kijken velen naar onze beleidsmakers. Ook wij bij Fevia, als stem van de grootste en lekkerste industriële sector van het land, stonden de voorbije weken in nauw contact met onze federale regering. We begrijpen dan ook zeer goed hoe moeilijk de afwegingen en de beslissingen zijn die onze beleidsmakers moeten nemen. Maar deze uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke beslissingen. Dat vergt moed, inzicht en zin voor verantwoordelijkheid. 

Fevia vroeg naar aanleiding van de tijdelijke sluiting van de horeca en de evenementensector om ook de toeleveranciers niet te vergeten. De voedingssector is een essentiële sector, maar ook onze bedrijven worden zwaar door de crisis en deze beslissingen getroffen. We moeten er dan ook voor zorgen dat de gehele agrovoedingsketen gezond uit deze crisis komt. Dat signaal viel gelukkig niet in dovemansoren! We danken onze regeringen voor het constructieve overleg en voor de steunmaatregelen die ze vandaag ook voor de getroffen voedingsbedrijven voorzien.  

We zijn bijzonder tevreden dat de federale regering specifieke maatregelen voor de zwaar getroffen sectoren, zoals bijvoorbeeld de RSZ-vrijstelling voor het derde kwartaal 2020, ook opentrekt naar de toeleveranciers. Het is bovendien zeer positief dat de tijdelijke werkloosheid ‘corona’ terug wordt versoepeld, verruimd en minstens tot maart 2021 wordt verlengd. Een belangrijke maatregel voor onze sector!

Verder verwelkomen we ook de maatregelen voor extra flexibiliteit in de arbeidsorganisatie, zoals het tijdelijk optrekken van het krediet voor vrijwillige overuren, de flexibiliteit die wordt geboden voor de betaling van sociale en fiscale bijdragen en het feit dat de regering in deze moeilijke tijden aandacht heeft voor de nood aan financiering van kmo’s. Onze oproep is duidelijk gehoord en de regering kwam tegemoet aan onze bezorgdheden en voorstellen. Dank daarvoor!

Onze Food Heroes beschermen

De voedingssector is een essentiële sector en het is dan ook letterlijk van levensbelang dat we de voedingsbevoorrading draaiende kunnen houden. Wij zetten, samen met al onze 95.000 Food Heroes en al onze ondernemers en partners in de agrovoedingsketen, alles in het werk om ‘onze ploeg van meer dan 11 miljoen Belgen’, waaronder onze helden in de zorg en daarbuiten, te blijven voorzien van heerlijke voeding en dranken. We kunnen iedereen geruststellen: er is genoeg voor iedereen! Hamstergedrag is dus niet nodig en kunnen we ook beter vermijden.

Maar om die voedselproductie op peil te kunnen houden, moeten onze bedrijven de uitval van werknemers in de productie door ziekte of quarantaine zoveel mogelijk kunnen voorkomen en opvangen. Daarvoor is het cruciaal dat we zo snel mogelijk sneltesten kunnen inzetten in onze voedingsbedrijven. Zijn er toch effectief werknemers afwezig, dan moeten onze voedingsbedrijven de flexibiliteit krijgen om snel en eenvoudig extra krachten in te zetten, bijvoorbeeld via de tewerkstelling van tijdelijk werklozen en studenten. Ook het optrekken van het krediet voor vrijwillige overuren kan hier soelaas brengen. 

Hopelijk komt er nu stilaan licht aan het einde van de tunnel. We snakken allemaal naar vooruitzicht. Al weten we dat we nog geruime tijd met het coronabeestje opgezadeld zitten en dat we daar deels mee moeten leren leven en werken. We trekken ons alvast op aan de moed en de inspanningen van de vele helden, in de zorgsector en daarbuiten. We waarderen ook de steun voor onze ondernemers en hun Food Heroes die in moeilijke omstandigheden blijven doorgaan. En we roepen iedereen op om de basisregels en de nieuwe maatregelen strikt na te leven, in het belang van ons allemaal en van de meest kwetsbaren in onze samenleving. Zo kunnen en zullen we samen deze verstrengde, gedeeltelijke lockdown zo kort en beperkt mogelijk houden. 

Zorg goed voor jezelf. Zorg goed voor de mensen rondom jou. Want alleen samen overwinnen we deze crisis!