Save the date - Fevia event: Wend- en werkbaar werk op 21 februari

23.01.2018

Alle bedrijven in de voedingsindustrie zijn momenteel aan de slag rond wend - en werkbaar werk.  In uitvoering van het sectoraal akkoord dient er voor 31 maart een bedrijfscao afgesloten te worden in bedrijven met een vakbondsafvaardiging met afspraken rond uitzendarbeid en werkbaarheid.

De sectorale cao zelf somt een aantal mogelijke maatregelen op, maar deze lijst is niet limitatief.  Bovendien zijn er de voorbije jaren al heel wat initiatieven genomen in bedrijven die in aanmerking komen voor deze cao.

Om de bedrijven te inspireren organiseert Fevia op 21 februari een event wend- en werkbaar werk.  Noteer alvast deze datum en kom ontdekken welke maatregelen en initiatieven collegaebedrijven uit onze sector nemen.  De uitnodiging en verdere concrete info volgt binnenkort.