Sector Focus: sauzen van bij ons

29.08.2017

België staat bekend om z'n mayonaise, maar ons land biedt daarnaast nog een grote diversiteit aan sauzen. En we blijven innoveren, bijvoorbeeld met speciale sauzen die passen bij groentegerechten. De Belgische vereniging van sauzenproducenten CULINARIA, en lid van FEVIA, telt 21 bedrijven die samen met hun 2.200 medewerkers dagelijks werken aan nieuwe smakelijke producten. Zo realiseren ze jaarlijks een omzet van 1,76 miljard euro. David Marquenie, secretaris-generaal van CULINARIA, vertelt alles wat we moeten weten over die lekkere Belgische sauzen. 

" Sauzen kunnen perfect een plaats krijgen binnen een evenwichtig voedingspatroon! "

Wat maakt Belgische sauzen uniek?

Dat België de lekkerste mayonaise produceert, weet iedereen, maar België kent een rijkdom aan sauzen die nergens elders wordt geëvenaard. Voor elk gerecht bestaat er wel minstens één saus die erbij past en de bedrijven volgen continu de evoluties in het culinaire landschap zodat ze hierop kunnen inspelen met nieuwe sauzen. Die grote diversiteit aan smaken is één van de grootste troeven van de Belgische sauzenproducenten.

Wat zijn de belangrijkste evoluties binnen de sector?

De laatste jaren ligt de focus in voedingsproducten vaak op het traditionele aspect: authentieke recepten die op ambachtelijke wijze geproduceerd worden met natuurlijke ingrediënten. Uiteraard moeten deze producten even goed voldoen aan alle verwachtingen op vlak van kwaliteit, voedselveiligheid en uiteraard niet te evenaren smaak! Ondanks deze uitdaging zijn de bedrijven continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten die hier antwoorden op geven. 

Ook de uitbreiding van het aanbod aan bio-producten is niet onopgemerkt voorbijgegaan: de meeste bedrijven uit de sector hebben ondertussen een of meerdere bio-varianten opgenomen in hun productengamma. We zien ook dat de eetgewoontes van de consumenten evolueren, met een tendens om meer groenten en minder vlees te eten. De bedrijven spelen hier uiteraard ook op in door in te zetten op sauzen die ontwikkeld worden om samen met groenten te worden genuttigd.

Hoe kan de sector de komende jaren verder groeien?

De grote diversiteit van het aanbod en de flexibiliteit van de bedrijven om dit brede aanbod te kunnen produceren zijn twee grote troeven van de sector. Enerzijds zijn er veel buitenlandse markten met een eerder beperkt aanbod aan koude sauzen (mayonaise, ketchup, mosterd) en waar er dus nog ruimte is om de talrijke andere variëteiten te introduceren. Anderzijds kunnen de bedrijven hun grote flexibiliteit uitspelen om contracten binnen te halen: ze kunnen snel inspelen op een veranderende markt, kunnen specifieke recepten ontwikkelen voor hun klanten en deze in variërende hoeveelheden aanbieden.

Ook de wijziging van het Belgische KB Mayonaise biedt opportuniteiten. Tot vorig jaar was de benaming ‘mayonaise’ in België voorbehouden voor producten met minstens 80% vet en 7,5% eigeel. Dit was enkel van toepassing voor mayonaise die in België werd geproduceerd. Nu zijn deze waarden gelijkgesteld met de waarden die door de sector op Europees niveau zijn afgesproken, dus respectievelijk 70% vet en 5% eigeel. Daardoor kunnen onze bedrijven opnieuw meespelen op de Europese markt.

Wat zijn de uitdagingen voor sauzenproducenten?

In de discussie rond voeding en gezondheid zien we soms zeer ongenuanceerde stromingen ontstaan bij de vele ‘voedingsdeskundigen’ die elk hun eigen voedingsfilosofieën gaan uitdragen. Vaak zijn deze theorieën gefocust op bepaalde ingrediënten of nutriënten en wordt de bredere kijk op voeding helemaal uit het oog verloren. Sauzen kunnen perfect een plaats krijgen binnen een evenwichtig voedingspatroon, uiteraard mits het in acht nemen van een redelijke portiegrootte! 

Sauzen, zeker de geëmulgeerde sauzen, behoren uiteraard tot de categorie van de vetten. Maar in vele zijn de gebruikte vetten plantaardig, dus met onverzadigde vetzuren. Ongenuanceerd vetten bannen uit zijn voedingspatroon kan dus negatieve gevolgen hebben die bovendien nog onverwachte effecten kunnen hebben. 

Ook voedingscrisissen kunnen onze sector, net als elke andere sector trouwens, hard treffen. De recente fipronil-crisis was hierop geen uitzondering. In deze crisis is eigeel, een cruciale grondstof voor onze producten,  als gevolg van malafide praktijken gecontamineerd geraakt met een verboden pesticide. En ook al hebben de overheden van bij het begin bevestigd dat er geen enkel gevaar was voor de volksgezondheid, werden de bedrijven geconfronteerd met soms onredelijke eisen van hun klanten om aan te tonen dat hun producten conform waren, ook al kon het bedrijf zwart op wit bewijzen dat er geen gecontamineerde eieren werden gebruikt. Gelukkig kunnen de bedrijven beroep doen op efficiënte traceringssystemen en in bepaalde gevallen op laboratoriumanalyses om aan te tonen dat de producten conform de normen zijn gebleven.

Tot slot, wat is Culinaria's belangrijkste verwezenlijking van de voorbije jaren?

Na meer dan 20 jaar is de sector er eindelijk in geslaagd de verouderde Belgische wetgeving met betrekking tot mayonaise te wijzigen, zodat de Belgische bedrijven opnieuw op voet van gelijkheid staan met hun buitenlandse concurrenten en terug kunnen meedingen voor allerlei contracten. Deze wetswijziging geeft de bedrijven ook meer ruimte om te innoveren en producten op de markt te brengen die beter beantwoorden aan de vragen van de consument op het vlak van voeding en gezondheid.

Wenst u meer info over de sector van sauzen en specerijen? Neem dan contact op met David Marquenie, secretaris-generaal van CULINARIA