Sectorale onderhandelingen: eisenbundel is gekend!

Greet Moerman
27.03.2017

Op 23 maart, hebben de arbeidersbonden hun eisenbundel voorgelegd aan FEVIA en bevestigden dat er geen gemeenschappelijke onderhandelingen voor arbeiders en bedienden zullen zijn.

Zoals iedere twee jaar, starten de sectorale onderhandelingen traditioneel met de overhandiging van de syndicale eisenbundel. U vindt deze in bijlage. 

Het menu is zeer uitgebreid, zoals gebruikelijk. Andersom heeft ook FEVIA bepaalde verwachtingen die zij bij de volgende bijeenkomst van 21 april zal uiteenzetten.

Ter herinnering, de kalender voor de sectorale onderhandelingen is als volgt vastgelegd : 21, 25 en 27 april. Deze vergaderingen zullen ons de gelegenheid geven om te zien in welke mate bepaalde verwachtingen met elkaar kunnen verzoend worden.  

Wat betreft de gemeenschappelijke onderhandelingen arbeiders-bedienden, deze zullen nog niet voor deze keer zijn. Alle partijen hadden hun principieel akkoord gegeven over gemeenschappelijke onderhandelingen maar het bleek onmogelijk voor de vakbondsafgevaardigden om gemeenschappelijke data vast te stellen. De eisenbundel die de vakbonden ons hebben overhandigd, werd echter gezamenlijk voorbereid en geldt bijgevolg ook voor de bedienden.

Hebt u opmerkingen over de eisenbundel of specifieke verwachtingen? Als lid van FEVIA, aarzel zeker niet om ons uw opmerkingen over te maken, opmerkingen waarmee we in de mate van het mogelijke rekening zullen houden tijdens de onderhandelingen.

En om u verder in te lichten over het resultaat van de onderhandelingen zal FEVIA informatiesessies organiseren. De exacte data zullen binnenkort worden doorgestuurd.