Simulatietool “Cash for Car” ontwikkeld  

12.06.2018

Beci en het advocatenkantoor Claeys & Engels hebben een simulatietool ontwikkeld die toelaat om op een eenvoudige manier de werkgeverskosten en de netto mobiliteitstoelage voor werknemers te bepalen in het kader van de “Cash for Car”.

Zoals u weet, kan een werkgever sinds 1 januari 2018 ervoor zorgen dat werknemers hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een bedrag in geld. Deze zogenaamde mobiliteitstoelage wordt niet als loon belast, maar even voordelig behandeld als de bedrijfswagen zelf. Graag verwijst Fevia naar haar communicatie van 15 mei waarin de “Cash for Car” verder wordt toegelicht.   

De berekeningen zijn gebaseerd op een aantal hypotheses aangezien het niet mogelijk is om alle individuele situaties te voorzien. Zo wordt er rekening gehouden met volgende criteria: cataloguswaarde van de bedrijfswagen, brandstoftype, leeftijd van de wagen, CO²  uitstoot, tankkaart en persoonlijke bijdrage in de bedrijfswagen (per maand). Het is evenwel mogelijk dat bijzondere omstandigheden, eigen aan individuele gevallen, niet mee in overweging werden genomen.  Gelieve hiermee rekening te houden.  

De resultaten zijn louter indicatief, maar desalniettemin interessant voor een werkgever die wenst zijn werkgeverskosten op een eenvoudige manier in kaart te brengen.