Sneltests op de werkvloer

23.03.2021

Eerste Minister Alexander De Croo en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne benadrukten vorige week in een ontmoeting met de werkgeversorganisaties het belang van telewerk voor werknemers waarvoor dit mogelijk is. Voor de werknemers waarvoor telewerk niet mogelijk is, willen ze het inzetten van sneltests op de werkvloer vergemakkelijken. 

Tijdens het overleg van vorige week dinsdag met de werkgeversorganisaties, deden premier Alexander De Croo en van Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een oproep om de verplichting op telewerk voor alle functies die dit toelaten, weer strikter te gaan naleven. We merken dat de sociale inspectie hier opnieuw strenger op controleert, net zoals op de naleving van de preventiemaatregelen en regels rond social distancing en ventilatie.

Hoe bereid je je voor op een controle op de werkvloer? Lees meer in ons artikel.  
Regels rond preventie en social distancing? Lees ze hier in onze sectorgids. De checklist voor de controles vind je hier

Daarnaast willen ze het inzetten van sneltests voor werknemers voor wie telewerk onmogelijk is, vergemakkelijken. Hiervoor vroeg minister van Werk Dermagne spoedadvies aan de sociale partners binnen het bureau van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Sneltests zouden daarbij vanaf 23 maart binnen het bestaand wettelijk kader kunnen worden ingezet in samenspraak met de arbeidsarts, door de arbeidsarts of een zorgprofessionnal. Bedrijven zouden ook kunnen kiezen om hun werknemers preventief en meermaals per week te laten testen. 

Je vindt hier de volledige tekst met het "Standpunt van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk betreffende het inzetten in ondernemingen van sneltests op repetitieve basis". Op basis van die tekst wordt nu de inzet van de sneltests op de werkvloer verder geconcretiseerd. De arbeidsartsen worden hier van op de hoogte gebracht. 
Belangrijk is om te benadrukken dat sneltests niet in de plaats komen van de preventieve maatregelen en maatregelen rond social distancing en ventilatie. Het naleven van die maatregelen blijft uiterst belangrijk. De tests zijn een aanvulling. 

Fevia verwelkomt dit initiatief vanuit de federale regering. We pleiten al langer om bedrijven de mogelijkheid te geven om sneltests ruimer in te zetten. Naast het blijvend toepassen van de preventiemaatregelen is efficiënte testing en vaccinatie in de volgende maanden namelijk cruciaal. In onze contacten met de overheid benadrukken we daarbij onder andere dat: 

  • het moet gaan om het vergemakkelijken van het inzetten van de sneltests, en dus niet om een verplichting voor bedrijven
  • het federale initiatief het Vlaamse project dat loopt voor sneltests bij kritische functies in onder andere onze sector niet mag belemmeren
  • het ook mogelijk moet zijn dat andere personen die een specifieke korte opleiding hiervoor hebben gevolgd, de sneltests kunnen afnemen, wederom in samenspraak met de arbeidsarts. 

Onze volledige nota met ons voorstel van toepassen van sneltests lees je als bijlage. Het is nu zoals aangegeven wachten op de uiteindelijke concretisering van het inzetten van sneltests in bedrijven op basis van het "Standpunt van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk betreffende het inzetten in ondernemingen van sneltests op repetitieve basis". We houden je op de hoogte. 

Bijlages: