Sociale verkiezingen 2020: de referteperiode met één kwartaal vervroegd

26.10.2018

De sociale verkiezingen vinden in principe plaats in mei 2020. Een wetswijziging beoogt de referteperiode met een kwartaal te vervroegen. Die zou dan starten op 1 oktober 2018 tot 30 september 2019.

De sociale verkiezingen vinden in principe plaats in mei 2020. Een wetswijziging beoogt de referteperiode met een kwartaal te vervroegen. Die zou dan starten op 1 oktober 2018 tot 30 september 2019.

In mei 2020 organiseren bedrijven met gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers sociale verkiezingen. In het verleden werd de gemiddelde tewerkstelling telkens berekend op basis van de tewerkstelling in het kalenderjaar voorafgaand aan de sociale verkiezingen, in dit geval 2019. Het nadeel van deze berekeningswijze is dat de telling nog niet definitief is bij aanvang van de procedure. Die begint immers 150 dagen vóór de verkiezingsdag, namelijk in december 2019. Een voorstel van wetswijziging voorziet daarom in een vervroeging van de referteperiode met één kwartaal. Daardoor loopt de referteperiode van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019.

Opgelet: deze informatie is nog onder voorbehoud, een advies van de NAR en verder wetgevend initiatief volgen nog.