Sociale verkiezingen uitgesteld

18.03.2020

De procedure voor de sociale verkiezingen wordt opgeschort, en dat zodra de syndicale organisaties hun kandidatenlijsten hebben ingediend, op papier of elektronisch, en dus uiterlijk op X+35.

Gisteren bereikte de G10 een akkoord om de procedure voor de sociale verkiezingen tijdelijk uit te stellen naar vermoedelijk het najaar. Zodra alle representatieve werknemersorganisaties hun kandidatenlijsten hebben ingediend wordt de procedure opgeschort.

De lijsten zullen dus niet kunnen worden aangeplakt binnen de ondernemingen, noch elektronisch ter beschikking worden gesteld van de werknemers. 

De NAR komt zo snel mogelijk bijen om de concrete voorwaarden van deze opschorting te bepalen. 

De sociale partners zijn overeengekomen om alle perverse effecten die het uitstel van de verkiezingsdag (dag Y) met zich meebrengt, uit de weg te gaan. 

Momenteel ziet het ernaar uit dat de procedure voor de sociale verkiezingen hervat zal kunnen worden na de zomer van 2020.

Bron: VBO