Sorteerplicht bioafval voor Brusselse bedrijven

20.10.2022

Op 23 juni jl. heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe regelgevingstool goedgekeurd voor zijn transitie naar een meer circulaire economie: de Brudalex 2.0. Dit regeringsbesluit  schept een nieuw wettelijk kader voor afvalbeheer. Meer sorteren en selectief inzamelen (onder meer bioafval) zijn de belangrijkste veranderingen voor voedingsbedrijven.  

Intensiever sorteren voor bedrijven

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er vandaag reeds een sorteerplicht voor bepaalde afvalstromen zoals verpakkingsafval, papier en karton, verpakkingsglas, gevaarlijk afval of groenafval. 

Vanaf 1 mei 2023 komen er bijkomende sorteerverplichtingen voor volgende stromen:

 • levensmiddelen- en keukenafval van kantoren, restaurants, groothandel, kantines, cateringfaciliteiten en winkels en vergelijkbare afvalstoffen van de levensmiddelenindustrie
 • UPV stromen (incl. matrassen)
 • Textiel
 •  Metaal 
 • Hout
 • Harde kunststoffen
 • Geëxpandeerd polystyreen
 • Plasticfolie
 • Plastic spanbanden 

 Al die stromen moeten door professionals gesorteerd, apart ingezameld en verwerkt worden, om de recyclage ervan te verhogen.

Bedrijven die vragen hebben over de concrete toepassing voor de sorteerplicht van levensmiddelenafval kunnen beroep doen op een facilitator bioafval van het Brussels Gewest. Martin Neys is te bereiken op bioafvalpro@leefmilieu.brussels

Kraantjeswater en het einde van verpakkingen voor eenmalig gebruik voor overheden

Net zoals de andere Gewesten dient ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de SUP richtlijn (single use plastic) om te zetten. De belangrijkste zaken zijn onder meer:

 • Vanaf 1 januari 2023 mag een overheidsinstantie niet langer drank opdienen met cateringmateriaal voor eenmalig gebruik, met uitzondering van wijn en sterkedrank.
 • Vanaf 1 juli 2023 mag een overheidsinstantie niet langer voeding opdienen met cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.
 • vanaf 1 juli 2023 moet een overheidsinstantie leidingwater serveren. 

In zeer specifieke en gemotiveerde gevallen kunnen er uitzonderingen toegestaan worden.

Dierlijke bijproducten

De regelgeving met betrekking tot dierlijke bijproducten (DBP) bevindt zich voortaan ook in de Brudalex. Dit met als doel om volledig in orde te zijn met de Europese verordeningen. 

Meer informatie vind je in de presentatie in bijlage.