Startende exporteur? Vraag 7.000 euro aan bij FIT

20.02.2022

Vlaamse exporteurs, die nooit eerder een FIT-subsidie ontvingen, kunnen deelnemen aan de nieuwe call voor het Starterspakket Internationalisering ten bedrage van 7.000 euroDe aanvraagperiode loopt vanaf 17 februari tot en met 10 maart 2022.

1. Voor wie en waarom

 • Deze subsidie is voor Vlaamse kmo’s die nog nooit een subsidie hebben gekregen van FIT.
 • FIT mikt met deze steunmaatregel vooral op innovatieve ondernemingen die starten met exporteren.

2. Wat zijn de voorwaarden

 • U vraagt de subsidie aan in naam van uw kmo.
 • Uw onderneming beantwoordt aan de Europese basisdefinitie van een kmo én heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
 • Uw onderneming heeft een Belgisch ondernemingsnummer.
 • Uw onderneming heeft nog nooit financiële steun ontvangen van FIT.
 • U krijgt voor dezelfde kosten geen andere financiële tegemoetkoming bij een internationale, federale, gewestelijke, regionale of lokale overheid.
 • Uw onderneming is in orde met de sociale en fiscale wetgeving.
 • Uw onderneming heeft alle verbintenissen ten aanzien van FIT nageleefd.
 • Uw onderneming voldoet aan de criteria zoals die worden opgenomen in de oproep.
 • Uw project dient betrekking te hebben op activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen.

3. Hoeveel bedraagt de subsidie

 • De subsidie bedraagt 7.000 EUR (eenmalig forfait).
 • FIT voorziet bij de uitvoering van het project waarvoor steun wordt aangevraagd persoonlijke begeleiding door een aangewezen adviseur Internationaal Ondernemen uit de provincie. De begunstigde van de steun moet hieraan meewerken.

4. Hoe uw subsidie aanvragen

Voor alle info over voorwaarden en aanvraag van deze subsidie, klik hier