Syndicale actie op 15 september 2017

Greet Moerman
08.09.2017

Op vrijdag 15 september 2017 organiseert het ABVV een vakbondsactie rond het thema ‘pensioenen’. De aanzegging van deze actie gebeurde laattijdig, FEVIA heeft hiertegen formeel geprotesteerd.

Het ABVV komt op straat op 15 september. FEVIA kreeg de aanzegging van deze actie pas eergisteren, terwijl de sectorale cao een termijn van 14 dagen voorschrijft.  Het gaat dus duidelijk om een te late aanzegging, waardoor deze nietig is.  FEVIA heeft formeel in die zin geantwoord naar ABVV Horval.  Het niet naleven van sectorale afspraken kunnen wij niet zo maar laten passeren.

En wat nu?  Een nietige aanzegging betekent dat de medewerkers die toch afwezig zouden blijven op 15 september de staking in principe niet als wettige reden kunnen inroepen.  Zij dienen een dag verlof te nemen als ze willen gerechtvaardigd afwezig zijn.

Op dit moment is het moeilijk in te schatten in welke mate deze actie voor overlast zal zorgen in onze sector. Ons advies is dan ook de situatie op bedrijfsvlak zeer goed op te volgen en in functie van jullie bedrijfsrealiteit standpunt in te nemen rond de classificatie van de dag.

Hoe dan ook zullen de werknemers die afwezig blijven of stoppen met werken om aan deze actie deel te nemen geen loon ontvangen voor de uren die ze niet hebben gewerkt. De werknemers die afwezig zijn, zullen van hun vakorganisatie wel een stakingsvergoeding krijgen.

In bijlage vindt u een kopie van de brief die het ABVV naar FEVIA gestuurd heeft.

Bijlages: 
aanzegging_nl.pdf (225.16 KB)