Syndicale actie op 27 februari 2018

22.02.2018

Het ABVV ondersteunt de actie van de ACOD tegen de regeringsmaatregelen inzake de pensioenen gepland op dinsdag 27 februari 2018.

Fevia ontving een actieaanzegging van de voedingscentrale van het ABVV.

In de aanzegging is opnieuw de passage opgenomen over nachtwerkers, die volgens het ABVV meerdere dagen afwezig kunnen blijven. Fevia herhaalt dat werknemers uit de nachtploeg kunnen deelnemen aan de actiedagen, maar zullen daarvoor ofwel de nacht voorafgaand ofwel de nacht volgend op de actiedag gerechtvaardigd van het werk kunnen afwezig blijven.

Op dit moment is het moeilijk in te schatten in welke mate deze actie voor overlast zal zorgen in onze sector. Ons advies is om met de vakbondsafgevaardigden in uw bedrijf in communicatie te gaan om een zicht te krijgen of en hoeveel werknemers wanneer afwezig zullen blijven.

De deelname van werknemers aan deze actie zal als stakingsdag worden beschouwd en als een “gerechtvaardigde afwezigheid” geregistreerd moeten worden. Hoe dan ook zullen de werknemers die afwezig blijven of stoppen met werken om aan deze actie deel te nemen geen loon ontvangen voor de uren die ze niet hebben gewerkt. De werknemers die afwezig zijn, zullen van hun vakorganisaties een stakingsvergoeding krijgen.

In bijlage vindt u een kopie van de brieven die het ABVV naar Fevia en het VBO gestuurd heeft.

Bijlages: 
brief_fevia.pdf (351.56 KB) brief_vbo.pdf (321.52 KB)