Technische wijziging van het aanvullend pensioenreglement voor de arbeiders

15.12.2016

Op 1 januari 2017, zal de referteperiode voor de verworvenheid van de reserves teruggebracht worden naar 12 kwartalen.

Wanneer een arbeider werkt in een onderneming uit de voedingsindustrie die deelneemt aan het sectoraal pensioenstelsel dan stort zijn werkgever voor hem bijdragen. Het sectoraal Fonds (in dit geval F2P PC 118) die deze bijdragen int, stort het deel m.b.t. het aanvullend pensioen op de individuele rekening van de arbeider.

Opdat deze bijdragen eigendom worden van de arbeider, moet deze laatste tenminste 132 dagen als arbeider in de sector van de voedingsindustrie gewerkt hebben.

Momenteel is er geen tijdslimiet om deze 132 arbeidsdagen op te bouwen. Dit betekent dat de individuele rekening van de arbeider open blijft tot zijn pensioenleeftijd, zelfs al heeft hij zijn 132 dagen niet verworven.

Al deze slapende rekeningen genereren veel kosten en complicaties bij het beheer van het aanvullend pensioen. Daarom zal, met ingang vanaf 1 januari 2017, de periode op basis waarvan de arbeider zijn 132 arbeidsdagen zal kunnen opbouwen, beperkt worden tot 12 kwartalen.

Ter illustratie: neem een arbeider die 32 dagen heeft gewerkt tijdens het eerste kwartaal van 2016 in een onderneming uit onze sector en voor wie bijdragen werden betaald. Aangezien hij begonnen is in 2016, valt hij nog steeds onder de huidige regeling: hij zal tot zijn pensioenleeftijd de tijd hebben om de hem nog 100 ontbrekende dagen te presteren. Gedurende deze periode, zal zijn individuele rekening open blijven en beheerskosten blijven genereren. In sommige gevallen kan het zelfs zijn dat de beheerskosten hoger zijn dan het bedrag op de individuele rekening.

Om dergelijke situatie te vermijden werd een referteperiode van 12 kwartalen ingevoerd voor prestaties die beginnen op 1/1/2017 of later. Op die manier, zal een arbeider die voor het eerst in de voedingsindustrie werkt vanaf 1/1/2017, en die 32 dagen zou presteren in het eerste kwartaal van 2017, tot het laatste kwartaal van 2019 de tijd hebben om zijn quota van 132 dagen te behalen. In de veronderstelling dat hij dit niet haalt, zullen de bijdragen voor de eerste 32 dagen door hem niet verworven zijn en zullen deze gestort worden aan het financieringsfonds van het F2P PC 118. Dit financieringsfonds heeft tot doel het aanvullend pensioen van de arbeiders die van een verworven reserve genieten, te verbeteren.

U vindt de nieuwe cao in bijlage. Indien u lid bent van Fevia, kan u ook de gecoördineerde versie raadplegen op onze website specifiek gewijd aan cao’s via www.118online.be.