Tereos deelt haar warmte met de buren in Aalst

18.01.2023

Een voedingsbedrijf dat appartementen en wooncomplexen van warmte voorziet? Het kan, kijk maar naar glucose- en zetmeelfabrikant Tereos. Binnenkort houdt de restwarmte van Tereos de nieuwe appartementen en wooncomplexen in Aalst warm. Een schoolvoorbeeld van een breed gedragen samenwerking tussen Tereos, netbedrijf Fluvius en de stad Aalst richting klimaatneutraliteit.

Restwarmte nuttig inzetten

Aan de Zuidkaai en de Zeebergkaai in Aalst verschijnen binnenkort nieuwe appartementen en woningen aan de horizon. Maar sinds vorig jaar worden bij nieuwe verkavelingen en grote bouwprojecten geen gasleidingen meer aangelegd. Projectontwikkelaars moeten dus op zoek naar alternatieve bronnen om hun wooncomplexen te verwarmen. En waarom geen warmtenet inzetten dat gebruikmaakt van industriële restwarmte? Daarom staat de naburige glucose- en zetmeelfabrikant Tereos in voor de warmtevoorziening van de nieuwe woongelegenheden. 

Leo Paternot, Site Manager bij Tereos in Aalst: “Bij het productieproces in onze fabriek willen we alle warmte maximaal valoriseren. Vroeg of laat eindigt alle warmte op lage temperatuur, en die kunnen we niet meer hergebruiken. Die restwarmte gaan we binnenkort capteren en overdragen aan het warmtenet dat Fluvius zal aanleggen tussen onze fabriek in de Burchtstraat en het nieuwe stadsdeel langs de oevers van de Dender.”

Warmtenet is CO2-neutraal

“Omdat onze fabriek continue draait, kunnen we garanderen dat de opwarming van het warmtenet voor 98% van de tijd op basis van onze restwarmte gebeurt”, aldus Leo. “Dat maakt het warmtenet CO2-neutraal. Enkel in de uitzonderlijke gevallen dat ons productieproces moet worden stilgelegd, voorzien we in een back-up verwarmingssysteem op basis van een fossiele brandstof.” 

Om het warmtenet financieel mogelijk te maken, biedt Tereos de restwarmte gratis aan. Leo Paternot: “De fabriek staat tegen kostprijs in voor de operationele opvolging, het onderhoud van de warmteoverdrachtinstallaties in onze fabriek en de warmteproductie bij grote stilstanden (de ontbrekende 2%). We zijn dan ook zeer verheugd om als grootste private werkgever, een belangrijke schakel te zijn in dit eerste CO2-neutrale warmtenet van de stad Aalst.”

De bijna 300 gezinnen uit de appartementen en woningen beschikken, naast een CO2-neutrale verwarmingsbron, eveneens over een vaste warmtefactuur. In tijden met zeer hoge en volatiele gasprijzen is dat geen onbelangrijke troef. Dit warmtenet is een eerste project tussen Fluvius en Tereos. “Na dit project is er in de fabriek nóg lagetemperatuur-restwarmte beschikbaar. We hopen om samen met Fluvius het warmtenet in de toekomst uit te breiden en andere gebruikers toe te voegen.”

Aanleg start najaar 2023, operationeel in 2024

Fluvius werkt nu eerst de detailstudie verder uit en gaat wellicht in het najaar van 2023 van start met de aanleg van het warmtenet vanaf de fabriek in de Burchtstraat naar het nieuwe stadsdeel aan de kaaien. Om de restwarmte die nu gewoon in de lucht verdwijnt te kunnen capteren, worden ook twee warmteoverdracht-installaties bij Tereos geïnstalleerd. In de loop van 2024 moet het warmtenet dan operationeel zijn. 

Samen met partners omarmen en werken Belgische voedingsbedrijven aan de groene transitie. Bekijk onze doelstellingen en vooruitgang om klimaatneutraal te worden op onze duurzaamheidsroadmap

Ontdek meer over onze gerelateerde thema's: 
Milieu en energie
Meer bite-size nieuwtjes van onze bedrijven: 
food.be snacks