Tijdelijke werkloosheid corona verlengd tot eind augustus

06.06.2020

De Kern uitgebreid met de 10 partijen die de federale regering steunen, hebben een reeks maatregelen goedgekeurd uit het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. Belangrijk daarbij is de verlenging van tijdelijke werkloosheid corona tot eind augustus.

De kern besliste vandaag over een aantal socio-economische maatregelen. Daarbij alvast de verlenging tot eind augustus van:

  • de tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht
  • het overbruggingsrecht voor zelfstandigen
  • het corona-ouderschapsverlof.

Daarnaast besliste de kern over specifieke steunmaatregelen voor onder andere de horecasector.

Op dit ogenblik verzamelen we bijkomende informatie over de beslissingen. Het uitgebreide persbericht vind je hier.