Tijdelijke werkloosheid na 31 augustus

09.08.2020

Tot 31 augustus kunnen alle bedrijven beroep doen op tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Wens je na 31 augustus beroep te doen op tijdelijke werkloosheid dan kom je als bedrijf mogelijk in aanmerking voor de beperkte verderzetting van tijdelijke werkloosheid overmacht corona of voor de overgangsmaatregel op vlak van economische werkloosheid. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk je aanvraag hiervoor doet. De nodige formulieren en procedures zijn ondertussen bekend.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Tijdelijke werkloosheid corona overmacht werd voor alle bedrijven verlengd  t.e.m. 31 augustus 2020.  Nadien geldt een beperkte verlenging tot het einde van het jaar.

Volgende bedrijven kunnen tot het einde van het jaar een beroep doen op tijdelijke werkloosheid overmacht corona:

  • Sectoren die ten gevolge van een beslissing van de Minister van Buitenlandse zaken opnieuw getroffen worden door lockdown, bv. bij een lokale lockdown
  • De ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de corona-crisis. Met name de ondernemingen die tijdens het tweede kwartaal 2020 minstens 20% van de werknemers in tijdelijke werkloosheid hadden. De ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis zijn de werkgevers die tijdens het tweede kwartaal 2020 een aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en wegens overmacht-corona kennen van ten minste 20 % van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen, met uitsluiting van de dagen die op de DmfA-aangifte worden aangegeven met codes 30, 50, 51 en 52.
    Als Fevia-lid lees je in onze uitgebreide nota meer informatie over onder andere de berekening.

Kom je in aanmerking? Vraag dan zo snel mogelijk de tijdelijke werkloosheid overmacht corona na 31/8 aan via dit formulier bij de RVA.

Tijdelijke werkloosheid economische redenen corona: overgangsmaatregel

Bedrijven die na 31 augustus 2020 geen beroep meer kunnen doen op tijdelijke werkloosheid overmacht corona, kunnen tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 beroep doen op een nieuwe vorm van economische werkloosheid, de zogenaamde overgangsmaatregel economische werkloosheid corona. Voor arbeiders geldt een verlengde duur. Voor bedienden wijkt de overgangsmaatregel af van de algemene regeling op vlak van vereenvoudigde aanvraag, verlenging maximumduur en vormingsverplichting.

Wil je een beroep doen op deze overgangsmaatregel voor bedienden? Dan moet je aantonen dat je bedrijf een omzet- of productiedaling van ten minste 10% in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag van de economische werkloosheid in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019 ondervond. De invoering van deze economische werkloosheid gebeurt via een cao of via een ondernemingsplan waarin je die omzet- of productiedaling aantoont. Het is niet noodzakelijk dat je eerst de cao-onderhandelingen opstart alvorens de aanvraag in te dienen via ondernemingsplan. Over dit laatste was de voorbije week grote onduidelijkheid ontstaan. Fevia en het VBO drongen aan op duidelijkheid. Die ontvingen we op donderdag 6 augustus.

Eind juli publiceerde de RVA de informatiebladen en procedure voor economische werkloosheid corona overgangsmaatregel. Om beroep te doen op deze overgangsmaatregel bezorg je zo snel mogelijk het formulier C106a-corona-overgangsstelsel aan de RVA.

Meer informatie, links naar de documenten en het ondernemingsplan alsook de verdere procedure lees je als Fevia-lid in onze uitgebreide nota.

Tijdelijke werkloosheid omwille van medische redenen: quarantaine

Omdat vanaf 1 september niet alle bedrijven meer beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid corona overmacht krijgen we veel vragen over tijdelijke werkloosheid bij quarantaine. Aan die regeling verandert er voorlopig niets. Er is dan sprake van overmacht op basis  van medische redenen. Enkel voor werknemers die terugkomen uit een rode zone wijzigde de RVA het standpunt. Je vindt de relevante vragen uit de Q&A van de RVA in onze uitgebreide nota.