Tijdelijke werkloosheid overmacht vanaf 1 oktober

06.11.2020

De federale regering maakte vrijdag een pakket met socio-economische steunmaatregelen bekend. Een belangrijke maatregel daarbij is de herinvoering van tijdelijke werkloosheid overmacht voor alle ondernemingen.

De RVA geeft nu bijkomende toelichting op haar website. De invoering van tijdelijke werkloosheid overmacht is vanaf 1 oktober 2020. Je vindt hier de uitgebreide toelichting. Daarin geeft ze ook het antwoord op volgende vragen:

 • Welke formaliteiten moet de werkgever vervullen? Met o.a. specifieke aandacht voor werkgevers die reeds een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hebben verstuurd en ook specifieke aandacht voor werkgevers die toch verder gebruik wensen te maken van de regeling tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen
 • Welke formaliteiten moet de werknemer vervullen?
 • Specifieke motieven van tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan het coronavirus
 • Welke (bijkomende) procedure moet gevolgd worden voor deze specifieke motieven?
 • Recht op uitkeringen en bedrag van de uitkering

Tot slot besliste de federale regering op 6 november een uitgebreid socio-economisch pakket met een aantal maatregelen voor bedrijven en werknemers in tijdelijke werkloosheid:

 • Uitvoering van het akkoord van de sociale partners waardoor de overheid deels tussenkomt in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. In de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte dagen.
 • Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid.
 •  Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind. De bestaande maatregel zal worden uitgebreid naar andere situaties waarin het kind in quarantaine moet, met een attest van controle.
 • Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om dit op hetzelfde niveau te trekken als de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Concreet wil dit zeggen dat indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering lager uitvalt dan 70% van het gemiddeld bruto maandloon (geplafonneerd op 2.754,76 euro), deze aangevuld zal worden met een toeslag van 5,63 euro per dag tot aan dat bedrag.
 • Uitbetaling door de RVA van een supplement op de eindejaarspremie aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum 150 euro bedragen.
 • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs.
 • Toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs.