Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2023

26.12.2022

Sinds de coronaperiode gelden een aantal vereenvoudigingen op vlak van tijdelijke werkloosheid. Die lopen helaas op 31 december 2022 af. Welke regels gelden vanaf dan voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen en wat met tijdelijke werkloosheid energie? 

Terugkeer naar het "klassieke" systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken

Ondanks aandringen van Fevia, andere sectorfederaties en het VBO om lessen te trekken uit de vereenvoudigingen aan tijdelijke werkloosheid tijdens de coronaperiode, eindigen die vereenvoudigingen op 31 december 2022.

Daardoor is vanaf 1 januari 2023 opnieuw het klassieke stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken van toepassing, tenzij je onder de voorwaarden van tijdelijke werkloosheid energie valt. 

Wij blijven ijveren voor vereenvoudigingen in het klassieke stelsel. 

Tijdelijke werkloosheid energie

Zoals reeds aangekondigd kun je onder bepaalde voorwaarden tot 31 maart 2023 gebruik maken van een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid, tijdeljke werkloosheid energie. Die regeling is soepeler dan de klassieke regelingen van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

Op de website van de RVA vindt u een FAQ met een overzicht van de toepasselijke regelingen voor tijdelijke werkloosheid en de procedures die geldig zijn vanaf 01/01/2023.