Vakbondsactie op 29 juni in Antwerpen

26.06.2018

Naar aanleiding van de rechtszaak in verband met het stakingspiket van 24 juni 2016 in de Antwerpse haven, zal er op 29 juni 2018 een syndicale solidariteitsactie plaatsvinden in Antwerpen.  

Fevia ontving opnieuw een actieaanzegging van het ABVV. BBTK sluit zich eveneens aan bij deze actie. 

Graag verwijst Fevia naar haar communicatie van 3 april 2018. Deze actie kadert dan ook binnen deze context en heeft als thema “de bescherming van de syndicale vrijheid”.   

Op dit moment is het moeilijk in te schatten in welke mate deze actie voor overlast zal zorgen in onze sector. Ons advies is om met de vakbondsafgevaardigden in uw bedrijf in communicatie te gaan om een zicht te krijgen of en hoeveel werknemers wanneer afwezig zullen blijven.  

De deelname van werknemers aan deze actie zal als stakingsdag worden beschouwd en als een “gerechtvaardigde afwezigheid” geregistreerd moeten worden. Hoe dan ook zullen de werknemers die afwezig blijven of stoppen met werken om aan deze actie deel te nemen geen loon ontvangen voor de uren die ze niet hebben gewerkt. De werknemers die afwezig zijn, zullen van hun vakorganisaties een stakingsvergoeding krijgen. 

In bijlage vindt u een kopie van de brief die het ABVV naar het VBO heeft gestuurd.

Bijlages: 
brief_vbo.pdf (144.13 KB)