Valt u buiten toepassingsgebied van het pensioenplan voor de bedienden en wenst u dit te blijven?

12.09.2017

Op 1 januari 2018 verhogen de werkgeversbijdragen van het sectoraal pensioenplan voor de bedienden van PC 220. Om buiten toepassingsgebied te blijven, dient u een verklaring alsook een actuarieel attest over te maken aan het F2P PC 220.

Sinds 1 januari 2013 wordt in de voedingsindustrie een aanvullend pensioenplan voor alle bedienden opgebouwd.

Sommige bedrijven hebben ervoor gekozen om het aanvullend pensioen zelf op ondernemingsvlak te organiseren en om geen bijdragen te betalen op sectorniveau. In het verleden en bij elke verhoging van bijdragen op sectorniveau, dienden deze bedrijven het bewijs te leveren dat het pensioenplan dat zij toekenden aan hun werknemers minstens gelijkwaardig was aan het sectoraal pensioenplan.

Op 1 januari 2018 verhogen de werkgeversbijdragen voor het sectoraal aanvullend pensioenplan van PC 220 naar 1,10%, exclusief belastingen (4,4%) en RSZ-bijdragen (8,86%).

De ondernemingen die wensen buiten toepassingsgebied te blijven, dienen het bewijs te leveren dat het eigen pensioenplan op ondernemingsvlak nog steeds in voege is en nog steeds minstens gelijkwaardig is aan het sectoraal pensioenplan.

U vindt in bijlage de informatiebrief van F2P PC 220, evenals de verklaring in te vullen door de werkgever en het attest in te vullen door een actuaris van uw pensioeninstelling.

Bijlages: