Van suikerbiet naar drinkwater: Tiense Suiker en De Watergroep pakken waterschaarste aan

15.04.2022

De industrie en de overheid slaan de handen in elkaar om water te hergebruiken van het suikerproductieproces. Het toekomstige waterproductiecentrum, De Tiense Watervelden, dat ook een energiepark en recreatiepark zal omvatten, wordt ingebed op het militair domein van Goetsenhoven. Het officiële startschot werd op maandag 11 april gegeven met de ondertekening van een charter met specifieke doelstellingen door Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir en de betrokken partners, waaronder Fevia Vlaanderen. 

“We willen de droogteproblematiek in Vlaanderen proactief aanpakken en het wateraanbod verruimen met behulp van nieuwe bronnen, zoals bietenproceswater, en dankzij innovatieve technieken,” klinkt het bij Jan Ingels, directeur van de Tiense Suikerfabrieken en Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep.

Water uit bieten halen: hoe werkt het?

Suikerbieten bestaan voor 75% uit water. De Tiense Suikerraffinaderij hergebruikt dit restwater tijdens het productieproces van haar suiker opnieuw en opnieuw. Toch vloeit er elk jaar uiteindelijk nog meer dan één miljard liter water, of zo’n 400 olympische zwembaden, van dit (gezuiverd) water naar beken en rivieren. Met het project komt daar verandering in. “We gaan volop voor een duurzaam waterbeheer, vanuit een toekomstgerichte visie op het integrale watersysteem”, voegt Jan Ingels toe. 

Concreet zal het bietenproceswater na voorbehandeling via een nieuwe pompinstallatie afgeleid worden naar een beschikbaar terrein buiten de stad: de vliegbasis van Goetsenhoven. Het water verlaat dan de Tiense Suikerfabriek aan een temperatuur van 20°C en kan perfect gebruikt worden voor warmterecuperatie. 

Het water komt vervolgens op De Tiense Watervelden terecht in grote bufferbekkens. Daar neemt De Watergroep het over. “Het volledig gezuiverd water wordt in een nieuw waterbehandelingsstation verwerkt tot drinkwater, wat een innovatieve manier van circulair watergebruik is,” volgens Hans Goossens. Het zachte bietenwater wordt gemengd met het harde mineraalrijke grondwater van de bestaande winningen van De Watergroep, die zo kan inzetten op brondiversificatie. Daarnaast is het water geschikt voor irrigatie van aansluitende landbouwterreinen en groenzones.

De Tiense Watervelden: een toonbeeld van ondernemerschap

Het project pakt niet enkel de waterproblematiek aan, het is ook een grote stap vooruit op economisch en socio-cultureel vlak en zal de tewerkstelling een boost geven. Op het bufferbekken dat gebruikt wordt om drinkwater te produceren, wordt een zonnepanelenpark aangelegd, goed voor 4,5 Megawattpiek. De andere bufferbekkens zijn geschikt voor watersporten en er zal ook een strand aangelegd worden. De groene buffer zorgt voor een stille zone met aandacht voor de biodiversiteit. 

“De Tiense Watervelden is een toonbeeld van ondernemerschap, circulariteit en duurzaamheid. Wij willen dit ambitieuze project mee uitdragen en ondersteunen om ook andere voedingsbedrijven te tonen dat investeren in circulaire economie loont. Het project ligt bovendien helemaal in lijn van de duurzaamheidsroadmap van de voedingsindustrie”, aldus Nadia Lapage secretaris-generaal van Fevia Vlaanderen.

Ontdek meer over onze gerelateerde thema's: 
Milieu en energie
Meer bite-size nieuwtjes van onze bedrijven: 
food.be snacks