Verhoging van de kilometerheffing in Vlaanderen: 15 miljoen euro extra kosten voor de voedingsindustrie

06.07.2020

Op 1 juli werd de kilometerheffing in Vlaanderen aangepast. De tarieven voor voertuigen van meer dan 32 ton worden verhoogd en die voor voertuigen van minder dan 12 ton worden verlaagd. Bijna 90% van de opbrengst van de kilometerheffing is echter afkomstig van vrachtwagens van meer dan 32 ton. Al met al komt de tariefwijziging neer op een extra last van 15 miljoen euro per jaar voor de Belgische voedingsindustrie, i.e. een stijging van 12%.

Bijna 90% van de opbrengst van de kilometerheffing is afkomstig van vrachtwagens van meer dan 32 ton (gemiddeld voor België). Een verhoging van de tarieven voor dit soort voertuigen komt dus neer op een zwaardere belasting van de overgrote meerderheid van de vervoersactiviteiten.

Vlaanderen heeft echter besloten om zijn tarieven voor voertuigen van +32T aanzienlijk te verhogen. Dit komt neer op een extra kostenpost van 60 miljoen per jaar voor al het wegvervoer. De "compensatie" die wordt geboden door de tariefverlaging voor vrachtwagens tussen 3,5 en 12 ton compenseert de rekening slechts zeer gedeeltelijk (-6 miljoen euro per jaar). De tariefwijziging die de Vlaamse regering heeft ingevoerd, komt in totaal neer op het opleggen van een extra heffing van 54 miljoen euro per jaar, wat neerkomt op een stijging van 12%. Aangezien de voedingsindustrie 28% van de gemaakte reizen voor haar rekening neemt, kunnen de extra kosten worden geschat op 15 miljoen euro per jaar.

Het is ook ontstellend om te zien dat hoe “schoner” het voertuig (+32T), hoe sterker de relatieve stijging van het tarief: +15,4% voor een Euro 6-norm voertuig tegenover "slechts" +9,9% voor een Euro 0-norm voertuig. De structuur van de verlaging van de tarieven onder 12 ton is ook in strijd met de milieubelangen.