Verplicht telewerken verlengd tot 27 april?

04.02.2022

Verschillende HR-nieuwsbrieven stellen dat het verplicht telewerk verlengd is tot 27 april. Klopt deze stelling? 

Juridisch klopt de stelling op dit moment, maar we gaan ervan uit dat het in de praktijk niet zal kloppen.

Het is namelijk correct dat het koninklijk besluit met de beperkende maatregelen, waaronder het verplicht telewerk, nu geldt tot 27 april. Dat is vooral omwille van juridisch-technische redenen: de duur van dit KB werd gelijkgesteld met de duur van de verlenging van de noodsituatie.

Dat betekent niet dat er tot dan geen versoepeling zou kunnen komen rond telewerk. Wij blijven alvast aankaarten dat het belangrijk is dat het verplicht telewerk op korte termijn wordt afgebouwd. 

Er zou een volgend overlegcomité zijn midden-februari. We dringen er op aan dat de maatregelen rond telewerk dan versoepeld worden. We houden je op de hoogte via onze website en Weekly.