Voedselschenkingen fiscaal gestimuleerd

18.11.2020

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil ondernemers fiscaal stimuleren om levensnoodzakelijke goederen te schenken. Naast de BTW-recuperatiemaatregel die enkele jaren geleden werd ingevoerd, worden nu alle kosten die gepaard gaan met het schenken van levensnoodzakelijke goederen voor liefdadigheidsdoeleinden fiscaal aftrekbaar. Als schenkende onderneming hoef je je evenmin zorgen te maken dat dit zal worden gezien als een belastbaar toegestaan abnormaal of goedgunstig voordeel.

Volgende goederen komen hiervoor in aanmerking:

 • Voedingsmiddelen die bestemd en geschikt zijn voor menselijke consumptie, maar niet meer geschikt zijn voor een normale verkoop. Dit met uitzondering van geestrijke dranken.
  • Voedingsmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum bijna is verstreken;
  • Voedingsmiddelen waarvan de verpakking is beschadigd of niet langer voldoet aan de gewenste commercialisatiestandaard;
  • Voedingsmiddelen waarvan de door de fabrikant vooropgestelde productiestandaard niet werd behaald of waarbij de gebruikelijke commercialisatieperiode is verlopen.
 • Levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen (basishygiëneproducten, kleding, schoolgerei, etc.) die op grond van hun intrinsieke kenmerken (kleur, omvang, textuur, etc.) niet meer kunnen worden verkocht tegen de oorspronkelijke commercialisatievoorwaarden.

Volgende belastingplichtigen kunnen gebruikmaken van de regeling:

 • Producenten en distributiebedrijven;
 • Belastingplichtigen die voedingsmiddelen hebben aangekocht om deze in het kader van hun economische activiteit te gebruiken (bijvoorbeeld een horeca-uitbater).

Aan volgende organisaties mag geschonken worden:

 • Voedselbanken;
 • Elke administratie of overheid in het kader van hun opdrachten tot het verdelen van voedselhulp aan behoeftige personen;
 • Elke door een overheid erkende liefdadigheidsorganisatie
 • Een door de minister van Financiën erkend verdeelplatform.

Meer informatie in de circulaire van de FOD Financiën.