Vul nu de enquête in van de Europese Commissie over de impact van gezondheidstaksen op jouw bedrijf

21.03.2023

Eind vorig jaar heeft het directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie (DG TAXUD) de opdracht gegeven aan Ecorys om een studie uit te voeren naar gezondheidstaksen. Deze studie onderzoekt de (financiële) impact die een gezondheidstaks heeft op de bedrijven die met hun producten aan de taks onderhevig zijn.

De studie wil best practices vinden in de lidstaten voor wat betreft het genereren van inkomsten, gedragsverandering bij de consument, gezondheidseffecten, herverdelingseffecten en internemarktaspecten. De studie moet de Europese Commissie toelaten om de doeltreffendheid van de bestaande belastingen in de EU op voedingsmiddelen met HFSS (met een hoog vet-, suiker- of zoutgehalte), waaronder met suiker gezoete dranken, te analyseren, met de nadruk op accijnzen. Alcoholhoudende dranken en tabaksproducten vallen buiten het toepassingsgebied. 

De Europese Commissie lanceert nu een enquête om de standpunten van belanghebbenden te verzamelen over een reeks kwesties in verband met gezondheidstaksen, waaronder de economische en sociale effecten, de gezondheidseffecten van gezondheidstaksen (de kosten en de baten) en de doeltreffendheid van taksen bij het voeren van een volksgezondheidsbeleid. 

Het invullen van de enquête duurt naar schatting 20 tot 30 minuten. Je hoeft de vragen niet in één keer te beantwoorden, noch op alle vragen te antwoorden.  

Deadline : 3 avril  

Vul de enquête hier in.