Wat met grensarbeiders uit rode zones?

08.09.2020

Met de uitbreiding van de rode zones stellen leden ons meer en meer de vraag welke gevolgen dit heeft voor grensarbeiders. Geldt voor hen ook een reisverbod en/of quarantaineverplichting? Zijn er verplichtingen voor de werkgever? Fevia kaartte dit op verschillende fora aan.  Het antwoord is duidelijk: de kleuren zijn niet van toepassing op grensarbeiders, een attest van de werkgever wordt wel aangeraden.

Het aantal mensen dat positief testen op COVID19 stijgt in bepaalde zones in Europa, zo ook in een aantal zones aan de grens, zoals Noord-Frankrijk. Verwacht wordt dat de FOD Buitenlandse Zaken deze week Noord-Frankrijk zal aanduiden als rode zone. Voor een rode zone geldt een reisverbod, een quarantaineverplichting en een verplichtte test. Maar geldt dit ook voor grensarbeiders?

Het antwoord is duidelijk: de kleuren, bijhorende reisbeperkingen en bijhorende maatregelen zoals quarantaine en testing zijn niet van toepassing op de grensarbeiders.

Het kabinet van de minister van Buitenlandse zaken geeft aan dat er van sluiting van de grenzen geen sprake is en zal zijn. Om toch problemen aan de grenzen te vermijden, wordt aangeraden om een attest van de werkgever te bezorgen aan de grensarbeider. Zo worden problemen en discussies aan de grenzen vermeden. Met het attest kan de betrokken grensarbeider aantonen dat het wel degelijk om een essentiële verplaatsing gaat, met name een verplaatsing om van en naar het werk te gaan.

In onze vraag en antwoord lees je als Fevia-lid meer informatie.