Wat vind jij van de aangiftetermijnen?

10.01.2022

De uiterste indieningstermijnen voor de aangiften personenbelasting (TOW) en de aangiften vennootschapsbelasting (BizTax) een gevoelig aandachtspunt. Teneinde een breed gedragen oplossing te voorzien voor dit structureel probleem, beoogt de FOD Financiën met een publieke consultatie de operationele input van de betrokken actoren te verzamelen en aan te wenden. 

Wij nodigen je uit om aan deze raadpleging deel te nemen via deze link.