Webinar over de federal learning account: 4 lessons learned

24.06.2024

Op dinsdag 18 juni organiseerde Fevia in samenwerking met Acerta een webinar over de federal learning account (FLA).  Lees in dit artikel een overzicht van de belangrijkste zaken die we opstaken tijdens dit webinar. 

Welke opleidingsrechten heeft een werknemer uit onze sector? 

Als sector maakten we gebruik van de wettelijke mogelijkheid om een trager groeipad af te spreken rond het toekennen van individuele opleidingsrechten aan werknemers dan wat voorzien is in de Arbeidsdeal. Deze afwijking op sectorniveau werd voorzien voor de ondernemingen vanaf 20 werknemers.

In ondernemingen met minder dan 10 werknemers geldt er geen individueel opleidingsrecht op basis van de Arbeidsdeal noch moeten de opleidingen door deze werkgevers geregistreerd worden in de FLA. 

Voor de ondernemingen met 10-20 werknemers geldt de regeling zoals voorzien in de Arbeidsdeal. Dit houdt concreet 1 dag individueel vormingsrecht per voltijds equivalent per jaar in vanaf 2024. Deze ondernemingen moeten de individuele opleidingen en opleidingsrechten wel registreren in de FLA. 

In onze sector geldt binnen ondernemingen met meer dan 20 werknemers zowel voor arbeiders als voor bedienden het volgend groeipad om in 2027 tot een individueel vormingsrecht van 5 dagen te komen : 

  • 3 dagen in 2024
  • 4 dagen in 2025
  • 5 dagen in 2027

Welke opleidingen worden in rekening gebracht voor het individueel vormingsrecht? 

Het gaat om formele en informele opleidingen. Formele opleidingen zijn opleidingen georganiseerd door een lesgever en aangeboden door de werkgever zelf of door een externe opleidingsverstrekker. Let wel, syndicale vorming wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van het individueel opleidingsrecht.

Informele opleidingen zijn opleidingen waarvan de werknemer grotendeels zelf de plaats, tijd en inhoud bepaalt in functie van het werk en individuele behoeften. Denk maar aan on the job coaching, zelfstudie of e-learning. Hieronder vallen geen brainstormsessies, onthaal van nieuwe werknemers zonder kennisoverdracht of dagelijks werkoverleg tussen collega's.

Tot slot kunnen ook opleidingen inzake welzijnsbeleid in aanmerking komen voor berekening van het individueel opleidingsrecht. Deze gaan bijvoorbeeld over psychosociaal welzijn, stress en burn-out, ergonomie,... 

Moet ik als werkgever nu al verplicht gebruik maken van de FLA?

De software is al toegankelijk en kan gebruikt worden door werkgevers sedert 1 april 2024. Momenteel ben je als werkgever evenwel nog niet verplicht om de opleidingsgegevens nu al te uploaden in de applicatie. Op 1 juni startte er  een overgangsperiode van 6 maanden binnen dewelke de eerste registraties voor alle werknemers dienen te vervolledigen voor Q1-Q3 2024. De deadline voor deze eerste registraties ligt dus op 30 november 2024.

Sigedis zal in de loop van de volgende maanden de tellers met opleidingsrechten invullen voor de individuele werknemers. Op basis van welke informatie en op welk tijdstip deze registratie zal doorgevoerd worden door Sigedis wordt momenteel verder besproken. 

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de FLA?

Het contactcenter van de RSZ staat ter beschikking van de ondernemingen die vragen en/of technische issues hebben en moeilijkheden ondervinden bij het opzetten van de nodige kanalen. Contact opnemen met de RSZ kan per telefoon: 02 511 51 51 of via het contactformulier: Contactformulier: Werkgevers - Sociale zekerheid (socialsecurity.be).

Daarnaast doet het VBO een monitoring van de belangrijkste problemen die opduiken bij het gebruik van de FLA. Zij richtten hiertoe een meldpunt om de meest voorkomende issues in kaart te kunnen brengen en opnemen met de bevoegde administraties.  Ondervindt u problemen, stuur een gedetailleerde omschrijving van uw probleem naar fla-alert@vbo-feb.be.

Vanzelfsprekend kunnen jullie ook bij Fevia terecht bij juridische vragen over deze materie. Voor praktische vragen over het gebruik van de software, kunnen jullie verschillende handleidingen terugvinden op de website van de FLA. 

Een opvolgwebinar om de aanpassingen en nieuwigheden in de wetgeving en software applicatie toe lichten wordt georganiseerd op woensdag 13 november. Het Nederlandstalig en Franstalig webinar worden georganiseerd op hetzelfde moment. Inschrijven voor dit webinar kan hier