Wees verantwoordelijk en solidair: betaal facturen op tijd!

11.04.2020

De voedingsketen bestaat uit een reeks schakels die onderling verbonden zijn. Wanneer één schakel beslist om niet langer zijn engagementen na te komen dan heeft dat een impact op de andere schakels in de keten. Vanuit Fevia steunen we daarom de brede oproep, zowel naar onze eigen leden als naar hun leveranciers en klanten, om ook tijdens de coronacrisis verantwoordelijkheidszin en discipline aan de dag te leggen, door afspraken na te komen en facturen op tijd te betalen. Stelt zich ergens een probleem, dan ga je in dialoog, maar wijzig je niet eenzijdig de spelregels. Dat is een vereiste om zo goed mogelijk doorheen deze crisis te komen en economisch herstel mogelijk te maken. Bedrijven moeten elkaar steunen, meer dan ooit.

Vanuit Fevia hebben we eerder al een oproep gedaan aan alle handelaars en ondernemers om hun facturen correct en tijdig te blijven betalen. Dat is belangrijk om ook hun leveranciers niet in de problemen te brengen en een gigantisch domino-effect met enorme economische gevolgen te vermijden.

Maatregelen rond de bankwaarborg, het overbruggingskrediet, het uitstel van betaling van RSZ en van een aantal belastingen, geven bedrijven al extra ademruimte. Wie desondanks toch z’n facturen niet kan betalen, neemt best contact op met z’n bank. En waar zich dan nog echt problemen stellen, moet de betrokken handelaar of ondernemer contact opnemen met zijn leveranciers en in dialoog gaan om samen tot een oplossing te komen. In de keten waarin we werken, brengt een opeenstapeling van wanbetalingen immers ook het voortbestaan van andere schakels in gevaar. Dat moeten we ten alle prijze vermijden.

We hebben dit ook al gesignaleerd aan onze regering en binnen de Economic Risk Management Group.  Die oproep wordt nu kracht bijgezet en verspreid door het VBO. We steunen de oproep om contracten en gemaakte afspraken correct te blijven naleven. De crisis mag geen reden zijn voor eenzijdige wijzigingen. Bedrijven moeten elkaar ook op dat vlak steunen.

Samenwerking laat toe om beter het hoofd te bieden aan deze crisis. Het is dan ook goed dat men op Europees niveau aangeeft dat de regels inzake mededinging enigszins soepeler zullen worden geïnterpreteerd om zo’n samenwerkingen tussen organisaties en bedrijven mogelijk te maken. Dit mag echter geen vrijgeleide zijn voor oneerlijke handelspraktijken. Daarom is het goed om te weten dat er een meldpunt is bij de Economische Inspectie om oneerlijke praktijken te signaleren en dat de Belgische Mededingingsautoriteit zich bereid heeft verklaard om op prangende vragen inzake mededinging snel antwoord te geven.