Werk mee aan het sectoronderzoek over werk

28.06.2021

KULeuven voert op dit ogenblik een grootschalige enquête over werk in onze sector. Het onderzoek is een afspraak uit het vorige sectorakkoord. Zo willen we een zicht krijgen op hoe het werk in de voedingsindustrie de afgelopen jaren veranderd is, wat de gevolgen zijn voor bedrijven en werknemers en hoe ze hiermee omgaan.

Kijken voedingsbedrijven voor oplossingen bijvoorbeeld naar nieuwe technologie? Of kiezen ze eerder voor aanpassingen aan de arbeidsorganisatie, het personeelsbeleid, de werkcondities en de opleidingen?

Met dit onderzoek willen we als sectorale sociale partners de vinger aan de pols houden. Met de resultaten gaan we aan de slag om gepaste begeleiding en ondersteuning te voorzien voor bedrijven en werknemers.

Werk mee aan de enquête en motiveer je werknemers

De volgende fase van het onderzoek is een bevraging bij de werknemers van de sector. Om voldoende representativiteit te verkrijgen, is het cruciaal dat voldoende werknemers de enquête invullen, zowel uit kleine als uit grote bedrijven. Om de werknemers te bereiken, kijken we naar de bedrijven en vragen we je om jouw werknemers aan te moedigen om aan deze enquête deel te nemen. 

Daarom vragen we jou om de enquête te verspreiden bij je werknemers en hen te motiveren om die in te vullen.

Via deze link kun je bij KULeuven bevestigen dat jouw bedrijf deelneemt aan het onderzoek en een pakket met vragenlijsten aanvragen. 

De vragenlijst is zowel online als schriftelijk in drie talen beschikbaar: Nederlands, Frans en Engels. Het invullen duurt een kwartiertje. Een voorbeeld van de vragenlijst vind je hier en enkele tips om je werknemers te motiveren kun je hier bekijken. 

Anoniem

De analyse van de resultaten gebeurt enkel op sectorniveau. Er zal geen rapportage gebeuren op individueel bedrijfsniveau. KULeuven garandeert dus de anonimiteit van zowel de bedrijven als de werknemers die deelnemen.

Win een coach

Als dank voor jouw medewerking maak je kans op een begeleiding van een Gusto Sportivo-coach ter waarde van 1500 euro om met het bedrijf in beweging te komen. Voorbeelden van initiatieven die je hiermee kunt nemen zijn: analyse van bewegingsmogelijkheden binnen het bedrijf, organisatie van een sportief event ... De 50 bedrijven met de beste responsgraad komen hiervoor in aanmerking.