Werkbaar werk, eindeloopbaandagen en loonprogrammatie voor de bedienden van de voedingsindustrie

Greet Moerman
27.07.2017

De cao’s voor de bedienden van ons paritair comité 220 voor wat betreft werkbaar werk/interim, de eindeloopbaandagen en de loonprogrammatie werden op 30 juni getekend.

De nieuwe cao’s kunnen in bijlage geraadpleegd worden.