Wijziging maximale kilometervergoeding auto

25.11.2022

Zoals aangekondigd wordt de maximale tussenkomst voor verplaatsingen met de auto voortaan per kwartaal aangepast. Daardoor stijgt dat bedrag nu met terugwerkende kracht: vanaf 1 oktober 2022 geldt in principe een maximaal bedrag voor dienstverplaatsingen van 0,4201 euro per kilometer. Ondertussen werd dat bedrag ook opgenomen in de administratieve instructies van de RSZ. 

Maximumbedrag kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen vanaf 1 oktober 2022

Om sneller te kunnen inspelen op de wijzigingen in de brandstofprijzen, besliste de regering om af te stappen van de jaarlijkse indexering van de kilometervergoeding voor verplaatsingen met de eigen wagen.  Daardoor stijgt de kilometervergoeding vanaf 1 oktober naar 0,4201 euro per afgelegde kilometer. Een volgende verhoging van de kilometervergoeding is mogelijk op 1 januari 2023. 

Verhoging maximumbedrag kilometervergoeding van 1 maart 2022 tot 30 juni 2022

Naast de trimesteriële aanpassing kondigde de regering ook een eenmalige retroactieve verhoging van de kilometervergoeding voor de periode van 1 maart 2022 tot 30 juni 2022 aan. Het was lang wachten op de concrete uitvoering ervan, die wettelijke basis is nu rond. Hierdoor wordt initieel voorziene bedrag van 0,3707 EUR/km verhoogd tot 0,402 EUR/km voor de periode van maart tot juni 2022. Als werkgever kan je deze eenmalige verhoging met terugwerkende kracht verwerken in je payroll voor deze periode maar je bent niet verplicht om dit te doen. 

Samengevat bedraagt de maximale kilometervergoeding voor het gebruik van de eigen wagen in 2022 dus:

  • van 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2022 : 0,3707 EUR/km
  • van 1 maart 2022 tot en met 30 juni 2022 : 0,4020 EUR/km
  • van 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022 : 0,4170 EUR/km
  • van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 : 0,4201EUR/km 

Ter herinnering, het gaat om een maximumbedrag per afgelegde kilometer vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen. Het is mogelijk om dit bedrag ook toe te kennen voor woon-werkverplaatsingen . Voor woon-werkverkeer is ook dit bedrag volledig vrijgesteld van RSZ, maar geldt geen volledige vrijstelling van belastingen.  De vrijstelling voor personenbelasting voor woon-werkverkeer met gemotoriseerd vervoer bedraagt 430 EUR per jaar (bedrag voor inkomstenjaar 2022, aanslagjaar 2023).

Sectoraal kader 

In onze sector werden sectorale cao's afgesloten die een lagere verplichte tussenkomst voor woon-werkverplaatsingen met de eigen wagen bepalen. Je bent dus niet verplicht om de hierboven vermelde bedragen toe te kennen bij woon-werkverplaatsingen en je kunt je voor de terugbetaling beperken tot de bedragen bepaald in de sectorale cao's . Het gaat concreet om de CAO's in bijlage van dit artikel. 

Je vindt het koninklijk besluit dat de wijziging van de kilometervergoeding op kwartaalbasis mogelijk maakt ook als bijlage bij dit artikel.