Anneleen Bettens

Social Affairs Director

Anneleen is directeur van het sociaal departement en is de patronale woordvoerdster voor de voedingssector in de paritaire comités 118 en 220. Tweejaarlijks onderhandelt zij de sectorale cao’s voor de arbeiders en bedienden. Zij zetelt als beheerder in de sociale fondsen van de voedingsindustrie en is voorzitter van IPV. Als specialist industrial relations staat zij de ondernemingen bij in hun relaties met de vakorganisaties.
Zij verdedigt de belangen van de voedingsbedrijven in de schoot van de sociale commissies binnen het VBO, Voka en UWE.