Neem deel aan de Hudson salarisenquête

30.01.2024

In 2022 organiseerde Hudson reeds een salarisstudie in samenwerking met Fevia voor de bedrijven in onze sector. Hier namen in totaal maar liefst 224 voedingsbedrijven deel waardoor deze studie een zicht bood op bijna 60.000 individuele salarispaketten. We kregen door deze salarisstudie ook een uitvoerige blik op de situatie op sectorniveau door een vergelijking met andere sectoren en de algemene markt. Deze salarisstudie wordt herhaald  in 2024.

Hudson licht graag de details van de salarisstudie en de mogelijkheden om deel te nemen toe tijdens een webinar specifiek voor de bedrijven uit onze sector. Je kan je hiervoor inschrijven via onze website : 

Beide webinars zullen opgenomen worden en een presentatie zal naderhand ter beschikking worden gesteld aan de bedrijven die interesse hebben om deel te nemen. 

Indien jullie bepaalde loonelementen wensen opgenomen te zien in de benchmark georganiseerd door Hudson, dan kunnen jullie deze doorgeven per mail tot donderdag 8 februari 2024 via eds@fevia.be. Fevia zal dan in samenspraak met Hudson bekijken of het mogelijk is om deze loonelementen te bevragen aan de deelnemende bedrijven. Belangrijk is wel om ermee rekening te houden dat salariselementen pas kunnen worden opgenomen in de benchmark bij voldoende representativiteit door de deelnemende organisaties.