Onze stakeholders

Sinds enkele jaren gaat Fevia regelmatig in dialoog met haar belangrijkste externe stakeholders. In het kader van het opmaken van deze duurzaamheidsroadmap combineerden we een systematische dialoog met externe stakeholders met een diepgaande consumentenbevraging.

Dialoog met externe stakeholders

Als onderdeel van de ontwikkeling van deze Duurzaamheidsroadmap organiseerden we in november 2020 vier werksessies. Telkens namen een tiental stakeholders deel. De werksessies hadden tot doel om:

 1. Een extern en maatschappelijk perspectief te bieden voor wat betreft de duurzaamheidsuitdagingen, als aanvulling op het interne perspectief van de voedingssector
 2. Prioriteiten te stellen, door de onderwerpen te identificeren die de belangrijkste maatschappelijke impact van de sector weerspiegelen
 3. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te integreren in de duurzaamheidsaanpak
 4. Bij te dragen aan de visie op duurzame ontwikkeling

De mensen die bij deze oefening betrokken waren vertegenwoordigen verschillende stakeholders, waaronder spelers in de toeleveringsketen, NGO’s, vertegenwoordigers van overheidsinstanties en de academische wereld, experts, consumentenverenigingen en andere sectororganisaties.

Uit de werksessies kwamen de volgende belangrijkste opmerkingen naar voren:

 1. De duurzaamheidsstrategie van de Belgische voedingsindustrie moet ambitieus zijn. Het moet de waardeketen op een systemische manier benaderen en zich richten op de consument.
 2. De strategie moet steunen op partnerschappen en een sectoroverschrijdende samenwerking, in het bijzonder tussen de industrie en de landbouw.
 3. De belangrijkste uitdagingen hebben betrekking tot het milieu en de groene transitie. Daarnaast wijzen de stakeholders ook op biodiversiteit, het respect voor mensenrechten en een eerlijke verloning in de toeleveringsketen.
 4. De voedingsindustrie staat voor verschillende dillema’s. Het moet compromissen vinden tussen economische welvaart en de milieu- en maatschappelijke impact. En tussen export en lokale productie en consumptie.
 5. De voedingsindustrie zal in de komende jaren blijven evolueren, aangedreven door consumententrends. Productieprocessen zullen steunen op cellulaire landbouw, slimme processen en digitalisering. En de industrie en de keten zullen overgaan op duurzame productie.
 6. Voor het ideale voedingspatroon van de toekomst moeten we de juiste balans vinden tussen milieu, gezondheid, cultuur, plezier en een betaalbare prijs voor consumenten. Zij vragen bovendien meer transparantie om de juiste keuze te kunnen maken.
 7. Nú is het moment om te handelen, want de Europese Green Deal en haar interne markt bieden een unieke kans om verder te groeien in duurzaamheid.

Consumentenbevraging

Belgische voedingsbedrijven zorgen dagelijks voor de voeding en dranken van talrijke consumenten. Om ook rekening te houden met de mening van deze cruciale stakeholders voerde Why5Research op vraag van Fevia een consumentenonderzoek (online Survey CAW) uit tussen september en oktober 2020.

Deze enquête werd uitgevoerd bij een representatief staat van 1207 Belgische consumenten, rekening houdend met leeftijd, gender, sociale groep en regio. De bevraging werd grondig voorbereid dankzij een viertal focus-groepen met meerdere consumenten in de periode van januari en februari 2020.

Fevia publiceerde in november 2021 de belangrijkste resultaten van deze enquête: klik hier. De diepgaande resultaten van de enquête worden voorbehouden voor de leden van Fevia.

Uit de werksessies met de stakeholders en de consumentenbevraging ontwikkelde Fevia haar materialiteitmatrix.