1 miljoen liter ontsmettende handgel dankzij goede samenwerking tussen overheid en industrie

07.04.2020

Persbericht Fevia en essenscia
Soepele vergunningsprocedures en intersectorale samenwerking lost tekort aan handgel op

Brussel, 8 april 2020 – Met een extra productiecapaciteit van meer dan 1 miljoen liter handalcohol hebben chemie-, farma- en voedingsbedrijven, in nauwe samenwerking met de federale overheid, het dreigende tekort aan ontsmettende handgels opgelost. Door de snelle goedkeuring van tijdelijke vergunningen en het opvoeren van de bestaande productie kunnen zorginstellingen en ondernemingen nu over voldoende handgels en ontsmettingsproducten beschikken om hun werknemers optimaal te beschermen tegen het coronavirus.

Handalcohol en -gels voor een grondige ontsmetting van de handen én desinfecterende producten voor een diepgaande reiniging van werkplekken en hospitaalkamers. Allebei spelen ze een cruciale rol in de strijd tegen het coronavirus. Daarom is het ontzettend belangrijk dat zorginstellingen, bedrijven en veiligheidsdiensten zoals de politie over een voldoende ruime voorraad kunnen beschikken.

Dankzij een prima samenwerking tussen overheid en industrie, gecoördineerd door de federale taskforce, hebben bedrijven uit verschillende sectoren de handen in elkaar geslagen. Meer dan 100 ondernemingen, waaronder brouwerijen en stokerijen maar ook chemie- en farmabedrijven, hebben dankzij een vlotte procedure bij de overheid een tijdelijke toelating voor de aanmaak van ontsmettingsproducten gekregen, terwijl de bestaande producenten van detergenten hun productie fors hebben opgedreven.

1 miljoen liter handgel, 5 miljoen liter ontsmettingsproducten

Zo is op korte tijd een extra productiecapaciteit van ruim 1 miljoen liter handalcohol gerealiseerd. Voor de ontsmettingsproducten zorgen de bestaande producenten, samen met de tijdelijke vergunningshouders, voor een bijkomend productievolume van 5 miljoen liter. De alcohol voor deze ontsmettingsmiddelen kan door een tussenkomst van de overheid met vrijstelling van accijnzen geleverd worden. Heel wat bedrijven hebben intussen al handgels en ontsmettingsproducten gedoneerd aan hospitalen en zorginstellingen.

Dankzij dit initiatief worden de noden ruimschoots opgevangen. De FOD Volksgezondheid schat de behoefte aan handalcohol in ziekenhuizen, woonzorgcentra, crèches, winkels en overheidsdiensten zoals politie, douane en civiele bescherming op 67.000 liter per week. Ook het extra aanbod aan ontsmettingsproducten voor oppervlakken is ruim voldoende om aan de huidige vraag te voldoen. Dit betekent dat apothekers, winkels, havens en bedrijven die operationeel blijven opnieuw met handgels en andere ontsmettingsproducten bevoorraad kunnen worden om hun werknemers te beschermen.

Philippe De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, bevoegd voor de federale taskforce: “De coronacrisis is een grote uitdaging die niemand alleen aankan. Het komt er op aan om snel te schakelen en goed samen te werken. Dat hebben we dan ook gedaan. Met medewerking van mijn collega’s De Croo, Muylle en Marghem en met de expertise van de industrie zijn we er in geslaagd het probleem van de handgels op te lossen. Zo kunnen we onze zorgverleners maar ook alle andere werknemers in de frontlinie beter beschermen tegen het coronavirus. We kunnen hier ook uit leren voor toekomstige uitdagingen. Voor elk probleem is een oplossing. Je moet ze gewoon met je beide handen vastpakken.”

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia, sectorfederatie van de chemie en life sciences: “Samenwerking is altijd de enige uitweg uit elke crisis. De overheid heeft kort op de bal gespeeld met soepele vergunningsprocedures. Chemie- en farmabedrijven hebben de krachten gebundeld met andere sectoren door grondstoffen en expertise uit te wisselen en elkaar te helpen met het afvullen in geschikte flacons en het ter beschikking stellen van verpakkingsmateriaal. Dit is solidariteit en ondernemerschap op z’n best, ten dienste van de zorgverleners en werknemers die onze maatschappij overeind houden.”

Bart Buysse, CEO Fevia, federatie van de voedingsindustrie: “In uitzonderlijke tijden moet je uitzonderlijke maatregelen kunnen nemen. Snel en in goed overleg. Dat onder andere brouwerijen, stokerijen en afvulbedrijven nu hun alcohol gebruiken om ontsmettende handgels te (laten) maken is een voorbeeld van samen verantwoordelijkheid nemen en toont dat onze bedrijven heel flexibel proberen inspelen op uitzonderlijke noden. Zo helpen onze Food Heroes ook de vele helden in de zorg en in andere essentiële sectoren, ook in de voedingsindustrie.”

  • Lijst van chemie-, farma- en andere bedrijven die hydroalcoholische handgels produceren: klik hier
  • Lijst van bedrijven met tijdelijke toelating om handgels en ontsmettingsmiddelen te produceren: klik hier
  • Lijst van deelnemende stokerijen en afvulbedrijven: klik hier
  • Lijst van deelnemende brouwerijen: klik hier