Belgen kopen voor 616 miljoen euro voeding en dranken in buurlanden, steeds vaker in Frankrijk

26.07.2019

Brussel, 29 juli 2019 – Nieuwe cijfers van GfK bevestigen dat Belgen steeds vaker voeding en dranken in het buitenland aankopen, gemiddeld 9 keer per jaar. In 2018 kochten Belgen voor 616 miljoen aan in onze buurlanden, een stijging met 4,6 % ten opzichte van 2017. Vooral in Frankrijk kopen Belgen steeds meer: vorig jaar maar liefst 273 miljoen euro, een stijging met 7,5%. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, trekt meer dan ooit aan de alarmbel en roept de volgende regeringen opnieuw op om komaf te maken met de opeenstapeling van accijnzen en taksen die producten in ons land duurder maken en onze eigen economie schade toebrengen.

Grensaankopen in Frankrijk stijgen 71,7% in tien jaar tijd

De analyse van het aankoopgedrag van 5000 Belgen door GfK laat er geen twijfel over bestaan: Belgen gaan steeds vaker hun voeding en dranken in onze buurlanden aankopen. Na een korte terugval door de verscherpte grenscontroles na de aanslagen in 2017 trekken Franse retailers opnieuw meer Belgen over de grens. Naar Nederland is de stijging minder uitgesproken, wellicht omdat Nederlandse retailers zich de voorbije jaren in ons land kwamen vestigen en Nederland het btw-tarief optrok tot het niveau van ons land.

Gemiddeld 10% tot 12% duurder in België door opeenstapeling taksen en accijnzen

In 2017 maakte het Prijzenobservatorium een vergelijking tussen de prijzen in Belgische winkels ten opzichte van de buurlanden. Daaruit bleek al dat voedingsproducten in ons land gemiddeld 10,3% duurder zijn dan in Frankrijk, 11,7% duurder dan in Nederland en 10,2% duurder dan in Duitsland.  “Net als het Prijzenobservatorium en een recent memorandum van het Bijzonder Raadgevend Comité Voeding van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven stellen we vast dat we onszelf uit de markt prijzen met een fiscale politiek die taksen en accijnzen opstapelt. Van de verpakkingstaks tot de zogenaamde “gezondheidstaks” tot de hogere accijnzen op alcohol: ze maken producten duurder in ons land en doen de koopkracht naar het buitenland verdwijnen. Onze eigen bedrijven verkochten daardoor vorig jaar 5,3% minder op de eigen markt”, waarschuwt Bart Buysse, CEO van Fevia.

Ook de schatkist misloopt inkomsten

De cijfers van GfK tonen aan dat 1 op 3 Belgen over de grens gaat kopen en dat ze dat gemiddeld 9 keer per jaar doen. “Grensaankopen zijn geen randfenomeen, maar een steeds groter wordend probleem. Onze producten duurder maken, schaadt onze bedrijven maar verzwakt ook de volledige Belgische economie. Louter budgettaire maatregelen die op korte termijn geld in de lade moesten brengen, zorgen er zo voor dat de schatkist eigenlijk zelf ook inkomsten verliest. We roepen de toekomstige regeringen dan ook op om te denken op de langere termijn. Schaf de opeenstapeling van taksen af en investeer verder in innovatie”, aldus Jan Vander Stichele, voorzitter van Fevia.